KORT OPPSUMMERT

Eiendommen inngår i reguleringsplanen for det nye sykehuset i Drammen, og har en nær plassering til nytt sykehus og Brakerøya togstasjon. Det søkes om regulering av næringsarealer og parkeringsplasser.

  • Totalt ca. 46 000 kvm. Planlagt ferdigstilt i overgangen 2024/2025.
  • Sykehuset skal leie p-plasser til sine ansatte på eiendommen.
  • Prosjektutvikling, prosjektledelse og totaltentreprise i samarbeid.

Interessert i å vite mer, ta kontakt med oss