Ledig stilling: Prosjektleder for Vedal Prosjekt

Har du spørsmål
om denne stillingen?

Kontakt:
Ingrid Sogn Lien
Tlf: +47 958 94 038

eller

Lene Lamark
Tlf: +47 406 39 024

Prosjektleder med høy bransjekunnskap

Vedals prosjektledere deltar i alle faser av våre bygge- og utviklingsprosjekter og arbeider tett med kunden for å sikre gode, verdiskapende løsninger.

Vår visjon er å være ledende på utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter. For å lykkes med det trenger vi dyktige prosjektledere som kan styre og administrere prosjekter på vegne av byggherren.

Vi ser etter en selvgående person med gjennomgående kunnskap om, og forståelse for bransjen. Du er en god menneskekjenner som trives med å ha den daglige kontakten med kunder, entreprenører, leietakere og kollegaer, og du har en diplomatisk tilnærming til utfordringer.

Som prosjektleder i Vedal vil du i tillegg ha ansvar for å ...
 • utvikle, organisere og gjennomføre prosjekter fra skisse til ferdigstillelse og oppfølging av garantitiden.
 • bidra til at Vedals verdier og retningslinjer ivaretas i prosjektene.
 • organisere og lede byggherre- og prosjekteringsmøter.
 • styre rådgivere, både i skisse- og forprosjektfasen.
 • kontrahere rådgivere, vurdere entrepriseformer og kontrahere entreprenører.
 • utarbeide prosjektstyringsdokumenter som prosjekt- og fremdriftsplaner.
 • ha oversikt over økonomien i prosjektene og utarbeide overordnede budsjetter og prognoser.
 • utarbeide SHA-plan og ivareta krav i henhold til byggherreforskriften.
 • sammenstille og oversende månedsrapport og prognoser til byggherren.
 • kontrollere og medvirke til at HMS-, miljø- og kvalitetsarbeid følges og gjennomføres.
Hva slags erfaring har du fra før?
 • Teknisk utdannelse som ingeniør eller sivilingeniør, eller tilsvarende erfaring.
 • Det er en fordel med erfaring fra eiendomsbransjen.
 • Erfaring som entreprenør eller rådgiver
 • Kunnskap om offentlige søknadsprosesser som reguleringsarbeid og rammesøknader.
Hva får du som ansatt hos oss?

Vedals viktigste ressurs er de ansatte. Det er de som er kjernen i virksomheten vår og som sørger for at vi leverer de beste resultatene. Derfor tilbyr vi egne kurs og opplæringsprogrammer som gir hver enkelt medarbeider mulighet til å utvikle seg faglig.

I Vedal får du i tillegg gode lønns- og ansettelsesbetingelser, arbeide på tverrfaglige prosjekter, en fleksibel arbeidshverdag, gode pensjons- og forsikringsordninger samt et godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer. Du vil også få mulighet til å bli med på idrettsaktiviteter, delta på sosiale arrangementer og du vil få tilgang til våre fine bedriftsleiligheter.

Les mer om Vedal her!