Clemenskvartalet – fargeklatten i Bispevika

For Oslo S Utvikling har Vedal bistått med utvikling, planlegging og gjennomføring av prosjektene i Bjørvika helt siden oppstarten i 2001. Det siste tilskuddet i den nye bydelen er det unike, og fargesterke prosjektet Clemenskvartalet.

Clemenskvartalet er kjent som bygget som bringer fargene til Bjørvika. Boligprosjektet utvikles av Oslo S Utvikling (OSU) og Hav Eiendom (HAV). Clemenskvartalet består av 269 leiligheter med servering, kontorlokaler og treningssenter på bygulvet, samt diverse handel i underetasjen.

Vedal Prosjekt har hatt gjennomføringen og prosjektledelsen av prosjektet, med bruk av delte entrepriser som gjennomføringsmodell.

Komplekst prosjekt i hjertet av Oslo

Grunn- og betongarbeidene for kjelleren ble gjennomført med totalentreprise, med prosjektledelse i regi av Vedal Prosjekt. Grunnarbeidene starter i januar 2019, og i mars 2020 startet arbeidet med betongkjelleren. Denne er plass-støpt med to underetasjer. Bygget er pelet til fjell og det ble støpt selvbærende plate. Fra april 2021 startet arbeidet med overbygget og innredning av kjeller ved bruk av delte entrepriser. Vedals Prosjekts rolle ble da utvidet fra prosjektledelse til både prosjektledelse og gjennomføring av byggeprosjektet. Prosjektets boligdel ble ferdigstilt i august 2023.

Aktuelt - Fra byggeplassen i Clemenskvartalet sommeren 2021.

Fra byggeplassen i Clemenskvartalet sommeren 2021.

Det er benyttet plattendekker med påstøp samt stål og klimavegger i tre oppover i etasjene. Med 14 ulike fasadeløsninger, kombinasjon av bolig- i næringsarealer, bygging under Oslofjordens vannstand, koordinering til tilstøtende byggeprosjekter og liten byggetomt har utfordringene vært mange. I tillegg kom en pandemi og krig i Europa. Likevel har prosjektet levert iht. framdriftsplan og uten alvorlige personskader.

Det er veldig givende å få lov til å jobbe på et så unikt prosjekt midt i hjertet av Oslo. Vi har gjennom hele prosessen hatt et tett og godt samarbeid med byggherre Oslo S Utvikling og Hav Eiendom, samt god dialog med Mad Arkitekter. Dette er en gjennomføringsmodell som i stor grad bygger på tillitt og gode relasjoner. Prosjektets kompleksitet, begrensede riggområder, samt pandemi og krig i Europa har gjort gjennomføringen av prosjektet utfordrende, men vi er svært fornøyde med resultatet. Det har vært et fantastisk prosjekt å jobbe med, sier Rune Kruse Måløy, som har vært sentral i prosjektledelsen på Clemenskvartalet.

Aktuelt -

Fantastisk beliggenhet, uendelige muligheter

Prosjektets unike utseende og beliggenhet bidrar til at det har vært stor etterspørsel etter prosjektets leiligheter og utleiearealer. Nesten samtlige leiligheter ble utsolgt kort tid etter salgsstart, og prosjektet får gode tilbakemeldinger fra boligkjøperne.

Aktuelt -

Leilighetene har stor variasjon i størrelse og utforming. Fasadene varierer også i form, høyde og farge. Det unike prosjektet ligger sentralt plassert i Bjørvika med Middelalderparken på den ene siden, og fjorden på den andre. I prosjektet er det to gjesteleiligheter som beboere kan leie av sameiet. Leilighetene er innredet som hotellrom med bad, soverom og et lite kjøkken. Felles for alle beboere er det hobbyrom, kajakker til utleie med tilgang til egen brygge langs Bispekilen, frodige takhager med flott utsikt, samt en stor, grønn byhage.

Aktuelt -

Aktuelt -

Med 14 forskjellige fargerike fasader, nærhet til Oslofjorden og frodige takterrasser er prosjektet veldig innbydende både fra utsiden og fra gårdsrommet. Det er en generelt høy standard i leilighetene og jeg mener vi har overlevert noen flotte leiligheter til beboerne, sier Måløy

Miljøvennlige og bærekraftige valg

Prosjektet, i samarbeid med en ambisiøs og miljøbevisst byggherre, har hatt et helhetlig fokus på miljø og bærekraft siden utviklingen og planleggingen av byggetomten.

To år på rad gikk prosjektet av med seieren i Plastcupen arrangert av Grønt Punkt Norge og Norsk Gjenvinning. Blant de konkrete tiltakene erstattet man ordinære konteinere med komprimatorer og emballasjepresser for energiplast, papp og papir samt folieplast. Hos de fleste av entreprenørene er det kontraktsfestede krav til avfallsreduksjon og/eller gjenvinning av materialer. Siden prosjektstart har det blant annet blitt fraktet bort totalt 15 tonn plast som har gått til materialgjenvinning.

Clemenskvartalet er også sertifisert til Breeam Very Good. Dette sikrer blant annet klimavennlig og energi- og ressurseffektive boliger. Som igjen sikrer et trygt og godt innemiljø uten helse- og miljøskadelige stoffer.

Som en stor aktør i bransjen har Vedal et betydelig ansvar for å ta tak i miljøutfordringene. Vi håper at mange kan bli inspirert av de resultatene vi har fått til, avslutter Måløy.

Aktuelt -