– Når det er snakk om bærekraft, er det tiltakene som teller, ikke de gode intensjonene

Da Lisa Marie Erlandsen var student brukte hun lånet sitt på å kjøpe klimakvoter. I dag bruker hun sitt glødende engasjement i rollen som miljøleder i Vedal, hvor hun jobber for å løfte byggebransjens bærekraft-standard.

– Jeg fikk miljøfokuset mitt inn med morsmelka og anser meg selv for å være over middels opptatt av bærekraft. Likevel ser jeg en stor endring bare i løpet av mine ti år som yrkesaktiv. Unge i dag har en sense of urgency, som vi som er litt eldre ikke har. Faktum er at vi befinner oss i en skikkelig krise som alle må ta på alvor, sier hun.

Realistiske ambisjoner

Den såkalte utslippsfrie byggeplassen, mener Erlandsen fortsatt er en visjon og ikke en realitet. I stedet for å snakke som om bransjen allerede har svarene, bør entreprenører og utbyggere gjøre mer for å kartlegge hva som skal til for å nå målet om å bli utslippsfrie.

– I Vedal har vi startet et omfattede arbeid med å sette oss inn i hvilke maskiner som finnes på markedet, og etterspørre utslippsfrie maskiner til prosjektene våre. Etterpå logger hvilket utstyr vi brukte, hvilket utstyr som manglet og årsaken til at det manglet. Var det fordi maskinen ikke finnes ennå? Eller er det kanskje fordi maskinen er for dyr? forklarer hun.

I tillegg arbeider Vedal med flere bygg som er, eller skal bli, godkjent gjennom miljøsertifiseringsordningen BREEAM.

BREEAM sikrer blant annet at byggene er energieffektive, lages av trygge materialer med lave produksjonsutslipp, at materialene ikke slipper ut skadelige gasser til innemiljøet og at det kun brukes sertifisert trevirke. Ikke minst er det fokus på en god byggeprosess for å unngå feil og mangler i ettertid. –  I Vedal utvikler vi bygg av høy kvalitet som er lønnsomme for både miljøet, brukeren og byggherren. BREEAM hjelper oss å ta høyde for alt, fra beplantning til inneklima og avfallshåndtering, sier hun.

Aktuelt - BREEAM sikrer blant annet at byggene er energieffektive, lages av trygge materialer med lave produksjonsutslipp, at materialene ikke slipper ut skadelige gasser til innemiljøet og at det kun brukes sertifisert trevirke. Ikke minst er det fokus på en god byggeprosess for å unngå feil og mangler i ettertid.
–  I Vedal utvikler vi bygg av høy kvalitet som er lønnsomme for både miljøet, brukeren og byggherren. BREEAM hjelper oss å ta høyde for alt, fra beplantning til inneklima og avfallshåndtering, sier hun.

Smarte løsninger

– Når det er snakk om bærekraft, er det tiltakene som teller, ikke de gode intensjonene, mener Erlandsen.

I Vedal har de for eksempel byttet ut 25 kg sementsekker med sekker på 1000 kg. De kommer med bil og sprettes opp fra bunnen så betongpulveret renner ut i en silo på stedet der det skal brukes. Løsningen har spart bedriften for store mengder avfall og CO2-utslipp i forbindelse med transport.

Vedal samler også opp alt resttrevirke på over én meter, så hvem som helst kan ta det med seg og bruke det til noe annet. Blant dem som har sett sitt snitt til å spare miljøet og lommeboka er murerne i Bispevika som bruker trevirket til å stemple opp dører. 200 dører har så langt blitt stemplet opp uten å kjøpe et eneste stykke tre.

Vi er helt avhengige av å knytte til oss nye mennesker med fersk kunnskap og gode ideer dersom vi skal svare på utfordringene vi står overfor.

Lisa Marie Erlandsen

– Slike løsninger er geniale, og vi er helt avhengige av å knytte til oss nye mennesker med fersk kunnskap og gode ideer dersom vi skal svare på utfordringene vi står overfor.

Også rivning er en utfordring for bransjen. Mange bygg har store betongkjerner som stenger for interaksjon og lav takhøyde gjør viktige inneklimatiltak som ventilasjon vanskelig. Ofte blir løsningen å rive alt og bygge nytt.

– Bærende konstruksjoner bidrar med mellom 50 og 80 prosent av klimagassutslippene til et bygg. Det er med andre ord ganske mye å spare på å lage bygninger som er fleksible nok til å bli stående i mange år. Derfor har vi i Vedal langsiktighet som en av våre aller viktigste visjoner, sier Erlandsen.

Innovasjon og trivsel

I fremtiden tror miljølederen på en byggebransje der innovasjon og trivsel vil stå i fokus.

– WELL er et nytt forskningsbasert sertifiseringssystem som kun vurderer brukernes opplevelse av et bygg. Helt konkret betyr det at du skal se trappen før heisen, at du skal ha tilgang på sunn mat i kantina, justerbare kontorstoler, grøntområder, utsikt og så videre.

Aktuelt - Hun forteller at nye og fleksible ordninger også vil påvirke hvordan bygg driftes og vedlikeholdes. På flyplassen Schiphol i Amsterdam, leier de for eksempel belysning av Philips.

– Når produsentene leier ut produkter i stedet for å selge dem, får de helt andre insentiver for å produsere med høy kvalitet. Det er et eksempel på en moderne og bærekraftig løsning jeg tror vi vil se mye mer av i årene fremover, utdyper hun.

Hun forteller at nye og fleksible ordninger også vil påvirke hvordan bygg driftes og vedlikeholdes. På flyplassen Schiphol i Amsterdam, leier de for eksempel belysning av Philips. – Når produsentene leier ut produkter i stedet for å selge dem, får de helt andre insentiver for å produsere med høy kvalitet. Det er et eksempel på en moderne og bærekraftig løsning jeg tror vi vil se mye mer av i årene fremover, utdyper hun.

Satser stort på bærekraft

I Vedal satser de nå på tre konkrete områder innen bærekraft: Lavere klimagassutslipp fra produksjon av materialer, lavere utslipp på byggeplass og avfallsreduksjon. De er også i gang med å lage målbare indikatorer for byggebransjen basert på FNs bærekraftsmål.

– Til høsten begynner det en ny, ung ildsjel hos oss som har laget en sjekkliste for sirkulær økonomi. Den skal vi bruke aktivt for å se på hvordan et bygg kan designes for demontering når det har utspilt sin rolle, og hvordan det kan være fleksibelt nok til å endre funksjon underveis så levetiden blir så lang som mulig.

Dette kan for eksempel være å bruke moduler og standardstørrelser på deler og materialer slik at de blir enklere å bytte ut, eller å skru i stedet for å lime eller spikre.

– Målet er at vi skal planlegge for bærekraft i alle ledd, helt fra starten av et prosjekt, avslutter Erlandsen.

Interessert i å jobbe i Vedal? Se våre ledige stillinger her

Eufemias Hage – det første offisielle pilotprosjektet for BREEAM i Norge

Eufemias Hage ligger midt i Oslos nye forretningsknutepunkt i Bjørvika med utsikt over Oslofjorden. I 2019 ble bygget, som eneste boligkompleks, nominert i kategorien Årets bygg ved Byggegallaen.

Materialene som er brukt i Eufemias Hage skiller seg fra tradisjonelle boliger ved at de har lav avgassing, er uten miljøgifter og er godt dokumenterte. I tillegg er det gjort mange grep som skal sikre bygget et langt, energieffektivt og miljøvennlig liv. Et fordrøyningsmagasin samler opp regn for å unngå å bruke drikkevann til vanning av planter. Heiser og hvitevarer er energibesparende og det er lagt opp til bildelingsordning for beboerne. I tillegg er taket beplantet med lokale arter fra Oslo og nyttevekster som solbær, bringebær og matgrasløk.

Aktuelt -