Nytt og spennende samarbeid med Ragde Eiendom

Gjennom iderike samtaler og produktive møter har Ragde Eiendom og Vedal innledet samarbeid i flere spennende prosjekter i tiden som kommer. Ragde Eiendom er et eiendomsselskap i sterk vekst som jobber med utleie og forvaltning samt kjøp og salg av bolig- og næringseiendom.

Dette gleder vi oss virkelig til!

Paal André SletteVedal

– Dette gleder vi oss virkelig til. Gjennom vår dialog kommer det tydelig frem at et samarbeid mellom Ragde Eiendom og Vedal vil gi gode resultater for alle parter, særlig med fokus på varig verdi for sluttbruker. Ragde Eiendom har en kompleks og spennende eiendomsportefølje, og som selskap har Ragde kompetanse som er komplementær til kompetansen Vedal besitter, sier Paal André Slette i Vedal.

Stort rehabiliterings- og nybyggprosjekt

I Sannergata 2 har partene inngått en avtale om totalentreprise i samarbeid for utvikling, planlegging og gjennomføring. Prosjektet vil være en kombinasjon av kontor, hotell, aktivitetstilbud, handel og servering. I toppetasjen skal Ragde Eiendom etablere sitt nye hovedkontor. Prosjektet vil ha et klart miljøfokus og det er en målsetting om BREEAM-sertifisering som minimum «Very Good».

Aktuelt -

– Dette er et komplekst prosjekt hvor vi skal rehabilitere 20 000 kvadratmeter eksisterende bygningsmasse og bygge ca. 7 000 kvadratmeter nybygg. Vi er nå godt i gang med forprosjektfasen og har sendt rammesøknad til Plan- og bygningsetaten. Det er planlagt byggestart i Q2 2023, med ferdigstillelse Q2 2025, så vi går en hektisk tid i møte, sier Slette.

Andre prosjekter

I Østre Aker vei 60 og Brobekkveien 80 bistår Vedal Ragde Eiendom med utvikling av eksisterende bygningsmasse, både på kort og lang sikt. Her drar vi nytte av Vedals unike modell som totalleverandør med kompetanse på alle faser i byggeprosjekt – fra utvikling til ferdigstillelse. For øvrig har Vedal med samarbeidspartner nylig overtatt en utviklingseiendom i Drammen fra Ragde, og vi utforsker flere interessante muligheter sammen.

Vil du lese mer om kjøpet i Drammen, kan du lese om det her.

Et samarbeid (...) vil gi gode resultater for alle parter, særlig med fokus på varig verdi for sluttbruker.

Paal André SletteVedal

– Vi ser frem mot å fortsette det gode samarbeidet med Ragde Eiendom, med bidrag fra både Vedal Utvikling, Vedal Prosjekt og Vedal Entreprenør, avslutter Slette.