Vedal og J.B. Ugland kjøper utviklingseiendom på Bragernes i Drammen

Vedal og J.B. Ugland har kjøpt Erik Børresens Allè 1 og Nedre Strandgate 9 på Bragernes i Drammen. Sammen ønsker de to aktørene å utvikle eiendommen og bidra til en positiv fornyelse av sentrumsområdet i Drammen.

Kjøpet (...) understøtter vår langsiktige strategi om økt tilstedeværelse i Drammensmarkedet.

Egil André MortensenVedal

Satsning i Drammen

– Kjøpet gir oss et større fotavtrykk sentralt på Bragenes og understøtter vår langsiktige strategi om økt tilstedeværelse i Drammensmarkedet. Vi ser på dette som en god mulighet til å være med på å videreutvikle byen ‘innenfra og ut’, og ambisjonen er å komplettere by-kvartalet gjennom en stedstilpasset fortetting, sier Egil André Mortensen i Vedal.

Eiendommen har en meget sentral plassering på Bragernes med henvendelse både mot Drammenselva og Erik Børresens Alle´, og har et tomteareal på ca. 2 050 m2. Nedre Strandgate 9 består av et ærverdig bygg hvor det i dag blant annet drives restaurant. Parkeringsplassene i Erik Børresens Allé 1 driftes av Park Nordic, som vil fortsette sin virksomhet frem til byggestart. Eiendommen er regulert for bolig og næringsbebyggelse i gjeldende reguleringsplan. Partene ønsker å tilrettelegge for at dagens parkeringsplass kan erstattes med ny bymessig bebyggelse med høyt innslag av boliger.

Byen (...) fremstår som en meget attraktiv by å investere i.

Asbjørn Udjus CEOJ.B. Ugland

– Vi ser på Drammen som et svært spennende område for oss som eiendomsutvikler. Byen har virkelig hatt vind i seilene de siste årene, og fremstår som en meget attraktiv by å investere i. I tillegg har vi i dette prosjektet stor glede av å være i kompaniskap med Vedal-gruppen som er en særdeles solid aktør, og som vi har hatt flere andre hyggelige prosjekter sammen med, sier Asbjørn Udjus CEO i J.B. Ugland

Vedal og J.B Ugland eier eiendommen i et 50/50 partnerskap og Vedal vil ivareta prosjektledelse og byggeaktivitet på vegne av partnerskapet.

– J.B. Ugland og Vedal har tradisjon for å gjennomføre eiendomsprosjekter i samarbeid både på Østlandet og på Sørlandet. Vedals forretningsmodell er basert på partnerskap, i den forbindelse er det hyggelig å kunne videreføre engasjementet med en så solid og langsiktig aktør som J.B. Ugland her i vårt hjemmemarked, sier Bjørn Vedal, daglig leder i Vedal Utvikling AS.

Vedal og J.B. Ugland overtok eiendommen 31.08.2022 fra selger Ragde Eiendom og Bakke Gruppen. Fearnley Securities AS har vært rådgiver for kjøperne.

Kontaktpersoner

Vedal
Egil-André Mortensen, e-post: egil-andre.mortensen@vedal.no, tlf: 992 94 080

J.B Ugland
Asbjørn Udjus, epost: au@jbu.no, 906 76 511

Tidligere i år kjøpte Vedal Magasinet i Drammen. Les mer om kjøpet og planene her.

J.B. Ugland
  • B. Ugland utvikler, bygger og drifter bærekraftige boligområder og næringsbygg, i tillegg til shipping ved å tilby spesialskip for biltransport.
  • Selskapet driver også med kapitalforvaltning ved datterselskapet Lux Nordic Wealth Management
  • B Ugland har hovedkontor i Sørlandets Teknologipark i Grimstad og forvalter 80.000 kvm næringseiendom.
  • Selskapet har historie helt tilbake til 1290
  • Antall ansatte: 40