Byggingen av Poppelhagen er i full gang på Nordstrand

Boligprosjektet Poppelhagen på Sæter, Nordstrand har vært i salg siden januar 2022. Utbyggerne Neptune og Monolith har mottatt igangsettelsestillatelse og Vedal Entreprenør er nå i gang med byggingen.

Fokus på kvalitet og fellesareal

Poppelhagen vil bestå av 125 moderne og lettstelte leiligheter med høy kvalitet i materialvalg og arkitektur. Det kommer et fantastisk parkmessig hageanlegg, gjesterom, hobbyrom og den verneverdige villaen som står på tomten blir et innholdsrikt fellesareal for de som bor i Poppelhagen.

Aktuelt -

– Vi i Vedal er veldig fornøyd med å komme i gang med dette flotte prosjektet. Nå har vi satt i gang med spunting, og utgraving av tomten. Vi ser frem til samarbeidet med Monolith og Neptune, og det å skulle realisere Poppelhagen sammen, sier prosjektleder Synne Sveipe i Vedal.

Vedalmodellen

Vedal har bidratt i utvikling og planlegging av forprosjektet, og vil også stå for gjennomføringen. Prosjektet er et godt eksempel på Vedalmodellen i praksis.

Vedal Utvikling har sittet i førersetet i forprosjektfasen, med en glidende overgang til Vedal Entreprenør i gjennomføringsfasen. Her har vi dratt nytte av kompetansen på tvers av selskapene ved at vi har fått til en fin kombinasjon av idémyldring og konkretisering av gode løsninger, sier Sveipe.

Poppelhagen planlegges å være klart for overtakelse i perioden fjerde kvartal 2024.

Vedal har mange spennende prosjekter. Les mer om prosjektene her.

Kort om Neptune og Monolith

Det er Neptune Properties og Monolith Properties som står bak Poppelhagen. De er begge erfarne boligutviklere som gjennom god arkitektur, funksjonelle boliger og solid kvalitet har som mål å skape levende nabolag.