Radisson RED på Økern

Med sin knallrøde farge og 15 000 kvadratmeter ruver det nye hotellet ved siden av Økern Portal i Lørenfaret 3. Hotellet ble offisielt overlevert 30.juni, og 15.juli åpnet dørene for publikum.

Norges første nybygde Radisson RED

Vedal Entreprenør har vært totalentreprenør for Økern Portal og Radisson Red. Torsdag 30.juni 2022 ble hotellet overlevert gårdeier Oslo Pensjonsforsikring (OPF). Videre er det Norlandia Hotel Group som skal leie og drifte hotellet. Signalbygget skal huse det urbane, inkluderende og kunstneriske hotellkonseptet Radisson RED. Hotellet består av 204 rom og på toppen, i 12. etasje, finner man takterrassen med Oslos kanskje beste utsikt.

Aktuelt -

– Med denne overleveringen er vi, som også var totalentreprenør for Økern Portal, ferdig med det største byggeprosjektet på fastlands-Norge de siste fire årene. Tiden har gått fort og det har vært utfordrende tider. Da har den tette og gode dialogen med byggherre, OPF vært ekstra viktig. De har satt i gang et ambisiøst prosjekt. Dette har vi dratt i land takket være dyktige rådgivere, underentreprenører, håndverkere og ikke minst mine dyktige kollegaer i Vedal. Jeg har stor respekt for alle vi har jobbet med i dette prosjektet sier prosjektansvarlig i Vedal Anders Palm.

Dette har vi dratt i land takket være dyktige rådgivere, underentreprenører, håndverkere og ikke minst mine dyktige kollegaer i Vedal.

Anders PalmProsjektansvarlig, Vedal

BREEAM NOR Excellent

Prosjektet har hatt et helhetlig fokus på miljø og bærekraft siden utviklingen og planleggingen begynte tilbake i 2019.  Hotellet, sammen med Økern Portal som helhet, vil bli sertifisert etter BREEAM NOR Excellent, som er en av de høyeste sertifiseringsstandardene for nybygg. Siden det ikke eksisterer en egen kategori for «hotell» i miljøsertifiseringssystemet, har standardiseringen blitt skreddersydd med kravene fra bolig og næringsbygg.

Det er lagt stor vekt på å minimere energibruk. Hotellet får all tilførsel av energi fra felles energisentral som dekker hele Økern Portal. Bygget er klassifisert til energimerke A, og holder kravene til isolasjon og tetthet som et passivhus.

Aktuelt - Fasaden er bygget med tradisjonell klimavegg, og med kledning av aluminiumsplater av typen sinusplater i fargen låverød.

Fasaden er bygget med tradisjonell klimavegg, og med kledning av aluminiumsplater av typen sinusplater i fargen låverød.

– Utgangspunktet for valget var at fasaden ikke skulle bli for dyr, og at vi skulle skille oss ut på et Økern/Lørenområde som har fått kritikk for å være for fargeløst. Et modig valg som har fått mye ros, sier prosjektleder Ole Vestersjø i Vedal Entreprenør.

Det er jobbet systematisk for å redusere byggets CO-2 avtrykk. Bæresystemet er bygget i stål og prefabrikkert betong, med kjellervegger og sjakter i kjelleren i plass-støpt betong. Tilnærmet all betong er lavkarbonbetong. Videre er det klimavegger i tre og innblåst mineralull, trevinduer og aluminiumsprofiler med høy resirkuleringsandel. All oppvarming i byggetiden er gjort med elektrisitet eller varme fra varmesentralen.

Driftseffektivt og topp moderne

Gjennom dialog med bygningsmyndighetene kom det i planleggingsfasen frem at hotellets areal måtte reduseres for å tilfredsstille reguleringsplanen. Det medførte en omprosjekteringsprosess med mål om å utnytte arealene best mulig, og få de opprinnelige funksjonene inn på et mindre areal. Resultatet er et svært effektivt hotell, både med hensyn til drift og utnyttelse.

Eksempelvis er driftsfunksjonene lokalisert over hverandre i plan 1-4 med egen kjøkkenheis. Det er også etablert en vareheis som går gjennom alle etasjene helt til topp. Volumet i reguleringsplanen har blitt utnyttet med høye restaurantetasjer, og 2,9 meter himlingshøyde i de fleste hotellrommene.

Hotellet har stort fokus på kunst, og veggene er dekorert med fotografier som Radisson selv har utviklet.

Aktuelt - Hotellet har stort fokus på kunst, og veggene er dekorert med fotografier som Radisson selv har utviklet.

Hotellkonsept rettet mot Millennials

Interiøret, som retter seg mot Millennials, er et konsept fra Radisson. Man har hentet inspirasjon fra kunst, kultur og musikk, og hotellet skal oppleves morsomt, friskt og fult av personlighet. Bygget er topp moderne med styring og smarte løsninger. Hvert rom har et panel hvor gjester kan styre lys, temperatur, viftehastighet og skjermer. Det er forberedt for bruk av smarttelefon istedenfor nøkkelkort, og kortholderen er erstattet med sensorer som registrerer om det er gjest i rommet.

Det har utfordret oss gjennom hele prosessen, noe som har resultert i et sluttprodukt og et hotell vi er veldig stolte av.

Ole VestersjøProsjektleder, Vedal Entreprenør

– Det har vært veldig spennende å jobbe med et så moderne og fremoverlent konsept. Det har utfordret oss gjennom hele prosessen, noe som har resultert i et sluttprodukt og et hotell vi er veldig stolte av, sier Vestersjø.

Totalt 950 unike personer har jobbet på prosjektet hvor Vedal har vært med på utvikling, planlegging og gjennomføring.

Nye leietakere på Økern Portal

I næringsbygget Økern Portal begynner også de siste leietakerne å komme på plass. I løpet av sommeren har blant annet Hansa Borg og Fiskars overtatt flunkende nye lokaler, og 30.september var enda en ny leietaker på plass.

– Vi har akkurat overlevert i overkant av 1100m2 til Boots, og jobber med å ferdigstille nærmere 3800m2 for Basefarm, som flytter inn i nye kontorer i løpet av høsten. Vedal har bestilling på videre utvidelse av spisekonseptene i Paviljongen som skal utvides med over 300m2. Her skal det etableres en stor mesanin, og dette kommer til å bli en flott utvidelse av et allerede veletablert knutepunkt i bygget, sier Kristin Fjellvang i Vedal Entreprenør.

I mars ble Økern Portal tildelt DOGA-merket for design og arkitektur. Les mer om utmerkelsen her.