Økern Portal tildeles DOGA-merket for design og arkitektur

DOGA-merket for design og arkitektur er Norges gjeveste utmerkelse for virksomheter som skaper verdi gjennom design og arkitektur. Utmerkelsen er tildelt Oslo Pensjonsforsikring for Takhagen på Økern Portal. Vedal har bidratt i hele prosessen fra utvikling og planlegging til gjennomføring av prosjektet. Når kronen på verket, Takhagen, nå får den prestisjetunge utmerkelsen er det et tydelig bevis på hva man kan utrette sammen i et godt prosjektteam.

Vedal sin rolle

I 2011 startet samarbeidet mellom Oslo Pensjonsforsikring (OPF) og Vedal Utvikling (VU). I konseptfasen ble visjonen og de ambisiøse målene for prosjektet satt og nå, drøyt 10 år etter, står det fremtidsrettede bygget ferdig.

Det var en meget lærerik og spennende fase som inneholdt alle elementer et prosjekt kan møte på.

Roger SteenVedal Utvikling

– VU verdsetter den store tilliten OPF viste gjennom samarbeidsformen i hele utviklingsperioden med høye krav til både prosess og sluttresultat. Det var en meget lærerik og spennende fase som inneholdt alle elementer et prosjekt kan møte på. Fremtidsrettede og bærekraftige løsninger var et krav helt fra oppstarten. Utvikling av takhagen og dens funksjon var et viktig element i dette arbeidet, sier Roger Steen i Vedal Utvikling.

Aktuelt -

Tydelig miljøprofil og unik arkitektur

Bygget har hatt en tydelig miljøprofil og oppnår sertifiseringen BREEAM Excellent. Prosjektet får 84,7 poeng, kun 0,3 poeng unna toppkarakter Outstanding. Man har blant annet hatt stort fokus på reduksjon av klimagassutslipp, og klimagassregnskapet viser at prosjektet leverer en reduksjon mot referansebygg på over 34 prosent. Det økologiske mangfoldet øker også vesentlig på grunn av utomhusanlegget og taket.

Økern Portal er et komplekst bygg. Spesielt det skrå taket med den enestående, nå prisvinnende, takhagen har fått mye og velfortjent oppmerksomhet. Den unike arkitekturen er det arkitektene i DARK som står bak. Bygget er inspirert av skogen. Fasaden har søyler og plater som skal minne om trestammer og blader.

Aktuelt - Økern Portal er et komplekst bygg. Spesielt det skrå taket med den enestående, nå prisvinnende, takhagen har fått mye og velfortjent oppmerksomhet. Den unike arkitekturen er det arkitektene i DARK som står bak. Bygget er inspirert av skogen. Fasaden har søyler og plater som skal minne om trestammer og blader.

Nord-Europas største takhage

Takhagen er Nord-Europas største med et areal på syv mål og fem tusen kvadratmeter dyrkbar jord. Takhagen er åpen for allmenheten og skal i tillegg til å bidra til rekreasjon og naturopplevelser, gi barn og voksne muligheten til å lære om beplantning og sirkulære kretsløp. Takhagen er utstyrt med fasiliteter som løpebane, treningsapparater, spiselige planter og bikuber. De spiselige plantene benyttes også i Paviljongens mange spisesteder. Det grønne taket har også en viktig funksjon knyttet til overvann og flom.

Takhagen var en stor og viktig del av prosjektet på Økern Portal.

Kristin FjellvangVedal Entreprenør

– Nord-Europas største takhage gav entreprenør, prosjekterende og utførende flere og nye utfordringer. Taket skal håndtere overvannet, og selvfølgelig være lekkasjefritt. Et så stort, grønt tak krever i tillegg vanningsanlegg noe som kan virke motsigende når overvann og lekkasje allerede var utfordrende.

Aktuelt - Geometrien med fall og nedsenkning i taket skulle ivareta alle krav til universell utforming. Dette resulterte blant annet i en lang rampe for å løse forskriftskrav. Det er naturlig nok krav til trapper, murer og rekkverk, disse må også ha sikker innfesting og skulle ikke gå på bekostning av brukeropplevelsen.

Geometrien med fall og nedsenkning i taket skulle ivareta alle krav til universell utforming. Dette resulterte blant annet i en lang rampe for å løse forskriftskrav. Det er naturlig nok krav til trapper, murer og rekkverk, disse må også ha sikker innfesting og skulle ikke gå på bekostning av brukeropplevelsen.

Stort tak medfører store vekter, samtidig som et tak har vektbegrensninger. Det ble mye manuelt arbeid da store maskiner kunne ikke operere her. Det var et utvidet kranbehov for oppheising av materialer. Det ble benyttet lettvektsjord, altså jord blandet med leca som gav gode vekstforhold og var gunstig med hensyn til vektkapasitet.

Takhagen var en stor og viktig del av prosjektet på Økern Portal. Samtlige prosjekteringsfag var involvert i taket og det ble et eget prosjekt på toppen av prosjektet, sier Kristin Fjellvang i Vedal Entreprenør.

Effektive kommunikasjonsveier, tillit til hverandre og forventningsavklaringer har vært viktige suksessfaktorer for prosjektet.

Kristin FjellvangVedal Entreprenør

Samarbeid gir gode resultater

Økern Portal er et typisk Vedal-prosjekt med sin kompleksitet, fremtidsrettede løsninger og tekniske utfordringer. I Vedal er vi opptatt av å sette sammen kompetente team med medarbeidere som utfyller hverandre.

– Når takhagen nå får den gjeve utmerkelsen DOGA-merket, er dette et resultat av tett og nært samarbeid i alle ledd, fra prosjekterende, leverandører, underentreprenører til byggherre. Effektive kommunikasjonsveier, tillit til hverandre og forventningsavklaringer har vært viktige suksessfaktorer for prosjektet. For oss i Vedal Entreprenør har Økern Portal vært et veldig spennende og inspirerende prosjekt. Jeg må spesielt få trekke frem det gode samarbeidet med prosjektorganisasjonen til byggherre som i hovedsak består av OPF, Stema Rådgivning og Newsec. Vi i Vedal er svært stolte når takhagen nå får DOGA-merket for design og arkitektur, avslutter Kristin Fjellvang i Vedal Entreprenør.

Aktuelt -

Takhagen på Økern Portal vant også Scandinavian Green Roof Award. Les om prisen her

Faktaboks DOGA-merket for design og arkitektur

I år er det i alt 13 mottakere av DOGA-merket for design og arkitektur, i tillegg til tre mottakere av DOGA-merket Nykommer.

DOGA-merket for design og arkitektur (opprinnelig «Merket for god design») er en årlig konkurranse for norske virksomheter og utøvere som utmerker seg gjennom fremragende bruk av design og arkitektur. Prisen har vært delt ut siden 1965, og prosjektene som mottar den er forbilder som viser hvordan god bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for samfunnet.

DOGA-merket for design og arkitektur er en nasjonal anerkjennelse til norske virksomheter og utøvere som utmerker seg gjennom fremragende bruk av design og/eller arkitektur.

DOGA-merket hedrer samarbeid, tverrfaglighet, gode prosesser og fremragende håndverk. Vinnerprosjektene viser vellykket bruk av design og arkitektur for nytenkende løsninger som har positive ringvirkninger for samfunnet, planeten og økonomien.

Teksten er hentet fra DOGA.no

Les mer om Økern Portal her