Takhagen på Økern Portal til topps i kåring

Nord-Europas største takhage tildeles Scandinavian Green Roof Award 2021. Prisen går til det beste grønne tak-prosjektet i Norge, Sverige, Finland og Danmark.

Nord-Europas største takhage

Takhagen er Nord-Europas største med et areal på syv mål. Av disse er fem tusen kvadratmeter satt av til dyrking av blant annet frukt, urter og grønnsaker. Takhagen er åpen for allmenheten og skal i tillegg til å bidra til rekreasjon og naturopplevelser, gi barn og voksne muligheten til å lære om beplantning og sirkulære kretsløp. Takhagen er utstyrt med fasiliteter som løpebane, treningsapparater og bikuber. De spiselige plantene benyttes blant annet i Paviljongens mange spisesteder. Det grønne taket har også en viktig funksjon knyttet til overvann og flom.

Aktuelt -

Scandinavian Green Roof Prize

Prisen Scandinavian Green Roof Prize ble initiert i Malmø kommune, og har blitt utdelt siden år 2000 i forbindelse med etableringen av Scandinavian Green Roof Institute. Prisen tildeles prosjekter som bruker takarealer på innovativt vis.

Juryen sier om Økern Portal;

«Prisen Grønt tak 2021 tildeles de grønne takinstallasjonene på Økern Portal. Dette prosjektet er et interessant utviklingsprosjekt som har en overordnet og inkluderende tilnærming til vegetasjonsdesign, plassbruk og potensielle verdier som kan innarbeides i et grønt takdesign. Det grønne taket er designet for å være multifunksjonelt der ulike vegetasjonstyper er valgt for å øke økosystemtjenesteytelsen og miljøkvaliteten, men også for rekreasjon og hvile. Noen deler av taket er designet for å inkludere muligheter for å lære om dyrking og dens rolle for urban bærekraft. Adkomst er godt integrert i utformingen samt oppbevaring av utstyr og materiell brukt i vedlikehold av taket.»

Takhagen på Økern Portal ble også tildelt DOGA-merket for design og arkitektur. Les mer om prisen her

Vedal på Økern Portal

Det er Oslo Pensjonsforsikring (OPF) som eier Økern Portal. DARK Arkitekter og Lark Landskap står for arkitektur, utforming av landskap og takhagen. U.reist AS har utviklet konseptet for den spiselige takhagen og drifter blant annet matdyrkingen, mens Newsec forvalter bygget. Vedal har bidratt i hele prosessen fra utvikling og planlegging til gjennomføring av prosjektet.

– Takhagen var en stor og viktig del av prosjektet på Økern Portal. Samtlige prosjekteringsfag var involvert i taket og det ble et eget prosjekt på toppen av prosjektet.

– Når prosjektet nå går til topps i denne kåringen er vi selvsagt veldig stolte i Vedal. Vi må få takke oppdragsgiver OPF for tillitten og det gode samarbeidet med prosjektorganisasjonen til byggherre gjennom hele prosessen. Ellers har det tette og nære samarbeidet i alle ledd, fra prosjekterende, leverandører, underentreprenører til byggherre vært en viktig suksessfaktor for Økern Portal, sier Kristin Fjellvang i Vedal Entreprenør.

Vil du være med på et av våre bærekraftige og fremtidsrettede prosjekter? Se våre ledige stillinger her

Aktuelt -

Les mer om Økern Portal her