Fremtidsrettet bygg med store ambisjoner

Økern Portal er et unikt prosjekt og ambisjonen har vært å skape en destinasjon med landsbyens fellesskap og storbyens mangfold. Vedal har bidratt i hele prosessen fra visjon, utvikling og planlegging til gjennomføring av prosjektet. Prosjektet er også nominert til den gjeve Cityprisen 2022. En pris Vedal med partnere vant med prosjektet Telegrafen i 2021.

 -

Tydelig visjon fra start

Fra første dag stilte byggherre, Oslo Pensjonsforsikring (OPF), høye kvalitetskrav til prosjektet med tanke på at de skulle eie det «til evig tid». «Et bærekraftig felleskap mellom næring og nærmiljø», ble tidlig definert som prosjektets visjon. Den sammenfattet høye krave til BREEAM-sertifisering, energisystemer, grønne tak, rause takhøyder, store uteområder, sirkulær økonomi, Norges til nå smarteste bygg og ikke minst tilrettelegging og sosial bærekraft for nærmiljøet.

Takhagen er Nord-Europas største med et areal på syv mål og fem tusen kvadratmeter jord. Takhagen er åpen for allmenheten og målet er at barn og voksne skal få lære om beplantning og sirkulære kretsløp.

 - Takhagen er Nord-Europas største med et areal på syv mål og fem tusen kvadratmeter jord. Takhagen er åpen for allmenheten og målet er at barn og voksne skal få lære om beplantning og sirkulære kretsløp.

Vedal er en langsiktig og ansvarlig byutvikler som har erfaring fra noen av de de mest utfordrende og spennende prosjektene i Oslo-området. Der Vedal kan være med å utvikle og påvirke prosessene i tidlig fase, stiller vi med en unik og tverrfaglig kompetanse som bidrar positivt til sluttresultatet.

Bygget har oppnådd sertifiseringsnivået «BREEAM Excellent». Prosjektet oppnådde 82,9 poeng, kun 2,1 poeng unna toppkarakteren «Outstanding». Det var blant annet stort fokus på reduksjon av klimagassutslipp. Klimagassregnskapet viser at prosjektet leverer en reduksjon mot referansebygg på over 34 prosent. Det økologiske mangfoldet øker også vesentlig på grunn av utomhusanlegget og utformingen og aktiviteten på taket.

 - I tillegg til topp moderne kontorlokaler rommer Økern Portal ni spisesteder og kaffebarer, treningssenter og behandlingstilbud, frisør, samt møteroms- og arrangementslokaler.

I tillegg til topp moderne kontorlokaler rommer Økern Portal ni spisesteder og kaffebarer, treningssenter og behandlingstilbud, frisør, samt møteroms- og arrangementslokaler.

Norges største prosjekt

Etter at Vedal Utvikling hadde rådgitt byggherren om prosjektet i en årrekke, kunne Vedal Entreprenør høsten 2018 signere entrepriseavtalen med OPF. Det var kun 22 måneder fra byggestart i januar 2019 til første leietaker, Telia, skulle flytte inn. Til tross for utfordringer knyttet til pandemien ble den opprinnelige fremdriftsplanen oppfylt og lokalene sto klare som avtalt med leietakeren.

Prosjektet på drøyt 80 000 kvadratmeter har hatt 1 828 unike innregistrerte personer på plassen, og var ved signeringstidspunktet det største landbaserte prosjektet i Norge under èn kontrakt.

Et komplisert prosjekt som Øker Portal krever kvalitet i alle ledd, noe som er et hovedfokus i Vedal. De kompetente medarbeiderne i våre viste sammen med våre gode samarbeidspartnere en unik gjennomføringsevne.

Les mer om hotellet, Radisson RED, som var en del av prosjektet her

 -