Fremtidsrettet bygg med store ambisjoner

Økern Portal er et unikt prosjekt og ambisjonen har vært å skape en destinasjon med landsbyens fellesskap og storbyens mangfold. Vedal har bidratt i hele prosessen fra utvikling og planlegging til gjennomføring av prosjektet. Prosjektet er også nominert til den gjeve Cityprisen 2022. En pris Vedal med partnere vant med prosjektet Telegrafen i 2021.

 -

Tydelig visjon fra start

Fra første dag stilte Byggherre høye krav til prosjektet med tanke på at de skulle eie det til «evig tid». Et bærekraftig felleskap mellom næring og nærmiljø», ble tidlig satt som visjon. Denne sammenfattet høye krave om BREEAM-sertifisering, energisystemer, grønne tak, rause takhøyder, store uteområder, sirkulær økonomi, Norges til nå smarteste bygg og ikke minst tilrettelegging og sosial bærekraft for nærmiljøet.

Takhagen er Nord-Europas største med et areal på syv mål og fem tusen kvadratmeter jord. Takhagen er åpen for allmenheten og målet er at barn og voksne skal få lære om beplantning og sirkulære kretsløp.

 - Takhagen er Nord-Europas største med et areal på syv mål og fem tusen kvadratmeter jord. Takhagen er åpen for allmenheten og målet er at barn og voksne skal få lære om beplantning og sirkulære kretsløp.

Vedal er en langsiktig og ansvarlig byutvikler som har erfaring fra noen av de de mest utfordrende og spennende prosjektene i Oslo-området. Der Vedal kan være med å utvikle og påvirke prosessene i tidlig fase, stiller Vedal med en unik og tverrfaglig kompetanse som bidrar til sluttresultatet.

Bygget oppnår sertifiseringen BREEAM Excellent. Prosjektet får 84,7 poeng, kun 0,3 poeng unna toppkarakter Outstanding. Man har blant annet hatt stort fokus på reduksjon av klimagassutslipp, og klimagassregnskapet viser at prosjektet leverer en reduksjon mot referansebygg på over 34 prosent. Det økologiske mangfoldet øker også vesentlig på grunn av utomhusanlegget og taket.

 - I tillegg til topp moderne kontorlokaler rommer Økern Portal ni spisesteder og kaffebarer, treningssenter og behandlingstilbud, frisør, samt møteroms- og arrangementslokaler.

I tillegg til topp moderne kontorlokaler rommer Økern Portal ni spisesteder og kaffebarer, treningssenter og behandlingstilbud, frisør, samt møteroms- og arrangementslokaler.

Norges største prosjekt

Vedal Entreprenør signerte entrepriseavtalen med OPF høsten 2018. Det var kun 22 måneder fra byggestart i januar 2019 til første leietaker, Telia, skulle flytte inn. Til tross for utfordringer knyttet til pandemien ble fremdriftsplanen opprettholdt, og lokalene sto klare som avtalt.

Prosjektet på drøyt 80 000 kvadratmeter har hatt 1 828 unike innregistrerte personer på plassen, og var ved signeringstidspunktet det største landbaserte prosjektet i Norge under en kontrakt.

De kompetente medarbeiderne i Vedal har sammen med gode samarbeidspartnere en unik gjennomføringsevne. Et komplisert prosjekt som Øker Portal krever kvalitet i alle ledd, noe som er et hovedfokus i Vedal.

Interessert i å vite mer, ta kontakt med oss

 -