Telegrafen tildeles DOGA-merket for design og arkitektur

Rehabiliteringsprosjektet Telegrafen i Kongens gate 21 tildeles DOGA-merket for design og arkitektur 2022. Dette er Norges mest høythengende utmerkelse for virksomheter som skaper verdi gjennom bruk av design og arkitektur. Vedal har vært ansvarlig for utvikling og gjennomføring av prosjektet i tett samarbeid med partnerne Malling & Co og Tristan, samt KIMA arkitektur.

Eiere med store visjoner

Tilbake i 2016 kjøpte EPISO 4, et fond forvaltet av Londonbaserte Tristan Capital Partners, Malling og Vedal kvartalet av Telenor. Visjonen for prosjektet i Kongens gate 21 var å skape et moderne kontorprosjekt med et attraktivt bygulv, til glede for Oslos innbyggere.

Vi er svært stolte, og dette gir oss en bekreftelse på at vi lyktes med visjonen.

Paal Andrè SletteVedal Entreprenør
Aktuelt -

Historie og fremtid

Telegrafen sto ferdig i 1924 og var opprinnelig hovedkontor for Telegrafvesenet. Siden Telenor etablerte sitt nye hovedkontor på Fornebu på begynnelsen av 2000-tallet har bygningen hatt svært begrenset bruk. Kvartalet framstod lukket mot sine omgivelser, og har bidratt til å bremse utviklingen av økt byliv i Kvadraturen.

Kvartalet er regulert til bevaring og av Byantikvaren i Oslo definert som fredningsverdig i kraft av å være en statlig monumental bygning. I tett dialog med Byantikvaren og planmyndighetene i Oslo er bygget nå tilbakeført til fordums prakt. Bygget har topp moderne kontorlokaler og et attraktivt bygulv, i god harmoni med byggets opprinnelige kvaliteter. Det er brukt holdbare materialer som marmor og granitt. Historiske detaljer som fresker og takmalerier er bevart og er igjen gjort tilgjengelig for publikum.

Aktuelt - Foto:  Frank Holtschlag

Foto: Frank Holtschlag

– Den omfattende ombyggingen har hatt svært høy kompleksitet, hvor bevaring, riving, ombygging, nybygging og restaurering har foregått parallelt. Det var vesentlig å få til et konstruktivt samarbeid med både Plan og bygningsetaten og Byantikvaren. Med planen om å videreføre og foredle bygningens utforming og kulturhistoriske verdi, har man oppnådd en veldig god prosess med offentlige etater. Utformingen er gjort i tett og løpende dialog med Byantikvaren, sier Paal Andrè Slette, prosjektleder for Vedal Entreprenør.

Foregangsprosjekt

Juryen for DOGA-merket for design og arkitektur har latt seg begeistre og imponere av visjon og gjennomføringskraften til utbyggerne og arkitektkontoret. I juryens begrunnelse står det blant annet;

«Juryen er svært begeistret over at KIMA arkitektur har latt bygget selv få sette premissene for ombygging og modernisering. I samarbeid med Byantikvaren har utbygger og arkitektkontor basert seg på bærekraftig estetikk, noe vi sjelden ser i denne utstrekningen. I stedet for å skape kontraster har de valgt materialer og visuelt formspråk som fremhever bygningens eksisterende kvaliteter».

Tildeling av DOGA-merket for ombygningen av Telegrafen er en stor annerkjennelse.

Paal Andrè SletteVedal Entreprenør

– Tildeling av DOGA-merket for ombygningen av Telegrafen er en stor annerkjennelse. Vi er svært stolte, og dette gir oss en bekreftelse på at vi lyktes med visjonen. For prosjektet har det vært avgjørende å rehabilitere og modernisere med respekt for historien og bevare byggets opprinnelige kvaliteter, avslutter Slette.

Aktuelt -

Vil du være med på vårt neste rehabiliteringsprosjekt? Se våre ledige stillinger her

Faktaboks DOGA-merket for design og arkitektur

I år er det i alt 13 mottakere av DOGA-merket for design og arkitektur, i tillegg til tre mottakere av DOGA-merket Nykommer.

DOGA-merket for design og arkitektur (opprinnelig «Merket for god design») er en årlig konkurranse for norske virksomheter og utøvere som utmerker seg gjennom fremragende bruk av design og arkitektur. Prisen har vært delt ut siden 1965, og prosjektene som mottar den er forbilder som viser hvordan god bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for samfunnet.

DOGA-merket for design og arkitektur er en nasjonal anerkjennelse til norske virksomheter og utøvere som utmerker seg gjennom fremragende bruk av design og/eller arkitektur.

DOGA-merket hedrer samarbeid, tverrfaglighet, gode prosesser og fremragende håndverk. Vinnerprosjektene viser vellykket bruk av design og arkitektur for nytenkende løsninger som har positive ringvirkninger for samfunnet, planeten og økonomien.

Les mer om Telegrafen her