Sveip ut for å se årsrapporten!

Årsrapport

2021

Årsrapport
2021

Overlevering av vellykkede og viktige prosjekter som Haslum Elvepark og Fabrikken i Urtekvartalet er bevis på at menneskene i Vedal tilbyr den beste kompetanse til våre samarbeidspartnere.

Gjennom 2021 har vi utarbeidet en ny strategi for årene frem mot 2025. Her ligger et tydelig mål om vekst. Ikke fordi veksten i seg selv er viktig, men fordi vi skal fortsette å være den foretrukne partneren for de mest spennende og komplekse bygge- og utviklingsprosjektene. Det er de spennende oppgavene som er drivkraften hos de dyktige og kompetente ressursene i Vedal.

Kort oppsummert 2021

Nøkkeltall 2021

Rectangle, Window

Medinvestor i prosjekter med totalverdi:

Sorteringsgrad på byggeplass:

618.000 m²BTA
21  mrd.

Kvadratmeter under utvikling:

97.3%

174.783 m² BTA

Kvadratmeter under utførelse:

Nye medarbeidere:

20

21.4%

Antall ansatte

215

Kvinneandel:

Rectangle, Window

Nøkkeltall 2021

97.3%

Sorteringsgrad på byggeplass

Medinvestor i prosjekter med totalverdi

21 mrd.

174.783 m²  BTA

Kvadratmeter under utførelse

Kvadratmeter under utvikling

618.000 m² BTA

Rectangle

Antall ansatte

215

Kvinneandel

21.4%

Nye medarbeidere

20

For å sikre oss de riktige medarbeiderne og de mest spennende prosjektene må veksten og posisjonen forsterkes.

Vi skal vokse gjennom å dyrke vår egenart og bedriftskultur. Frem mot 2025 har vi definert seks sentrale satsingsområder som ruster oss for fremtidig utvikling.  

Strategi

Ambisjon: Vedal skal være den foretrukne total-leverandøren for store og kompliserte prosjekter

Hvordan: Vi styrker vår posisjon i markedet og bevarer omdømmet

Konsernmål:

 • Vedal skal være store nok til å konkurrere om de største og mest komplekse prosjektene innenfor vårt geografiske område
 • Vedal skal ha sterke referanser og jevnlig gjennomføre prosjekter innenfor vårt forretningsområde
 • Vedal skal øke sitt samfunns-engasjement og bidragene skal støtte opp under vårt verdigrunnlag

Posisjon

Urban design, Water, Cloud, Building, Sky, Watercraft, Boat, Infrastructure, Blue, Cityscape

Ambisjon: Vedal skal dyrke medarbeideren som konsernets viktigste ressurs

Hvordan: Vi utvikler oss som kompetansebedrift gjennom utvikling av våre medarbeidere

Konsernmål:

 • Vedal skal jobbe aktivt for å beholde medarbeidere og være en attraktiv arbeidsplass med fokus på utvikling
 • Vedal skal rekruttere medarbeidere med ulik fagkompetanse og bakgrunn i tråd med bedriftens forventede utvikling, samt aktivt fremme likestilling og mangfold
 • Vedal skal jobbe aktivt for å fremme erfaringsoverføring og dyrke vår kultur

Medarbeider

Ambisjon: Vedal skal være den foretrukne samarbeidspartneren

Hvordan: Vi anser kunder og samarbeids-partnere som våre viktigste premissgivere

Konsernmål:

 • Som kunde og samarbeidspartner med Vedal skal du oppleve involvering, trygghet og kompetanseheving
 • Vedal skal knytte til seg de beste samarbeidspartnerne med den rette kompetansen for det gitte prosjektet
 • Vedal skal jobbe målrettet mot langsiktige samarbeid og økt kundeportefølje

Kunde og samarbeidspartnere

Ambisjon: Vedal skal være den fremste aktøren på sikkerhet

Hvordan: Vi skal være kompromissløse i vårt sikkerhetsarbeid

Konsernmål:

 • Vårt viktigste mål er null arbeidsulykker og skader på mennesker, infrastruktur og miljø
 • Alle som jobber sammen med oss skal ha gode og sikre arbeidsdager
 • Vedal skal ivareta våre omgivelser og de som blir berørt av våre aktiviteter, samt ha beredskap til å håndtere alle situasjoner

Sikkerhet

Ambisjon: Vedal skal tilby bransjeledende miljøkompetanse

Hvordan: Vi skal ha miljø og bærekraft som en integrert del av vår kjernevirksomhet, vår forretningsmodell og vårt verdigrunnlag

Konsernmål:

 • Vedal skal veilede og utfordre kunde og samarbeidspartnere i utvikling, planlegging og gjennomføring av prosjektets miljøambisjon
 • Vedal skal tilrettelegge for miljøvennlige løsninger ved alle interne aktiviteter

Miljø og bærekraft

Tower block, Urban design, Sky, Building, Daytime, Cloud, Infrastructure, Window, Tree, Condominium

Ambisjon: Vedal skal være bransjeledende innen kvalitetsstyring

Hvordan: Vi setter krav til kvalitet i alt vi gjør og i alle ledd av virksomheten

Konsernmål:


 • Vedal skal levere bygg og prosjekter våre kunder, samarbeidspartnere og sluttbrukere er stolte av
 • Vedal skal jobbe målrettet for å effektivisere ettermarkedsarbeidet
 • Vedal skal ha ledere og medarbeidere som har kunnskap om, og fokus på kvalitet i planlegging, gjennomføring og avslutning av prosjekter
 • Vedal skal ha et driftssikkert og tilgjengelig IT-system

Kvalitet og forbedring

Output device, Personal computer, Interior design, Table, Furniture, Laptop, Building, Chair

Strategi

For å sikre oss de riktige medarbeiderne og de mest spennende prosjektene må veksten og posisjonen forsterkes.

Vi skal vokse gjennom å dyrke vår egenart og bedriftskultur. Frem mot 2025 har vi definert seks sentrale satsingsområder som ruster oss for fremtidig utvikling.  

Ambisjon: Vedal skal være den foretrukne totalleverandøren for store og kompliserte prosjekter

Hvordan: Vi styrker vår posisjon i markedet og bevarer omdømmet

Konsernmål:

 • Vedal skal være store nok til å konkurrere om de største og mest komplekse prosjektene innenfor vårt geografiske område
 • Vedal skal ha sterke referanser og jevnlig gjennomføre prosjekter innenfor vårt forretningsområde
 • Vedal skal øke sitt samfunnsengasjement og bidragene skal støtte opp under vårt verdigrunnlag

Posisjon

Ambisjon: Vedal skal dyrke medarbeideren som konsernets viktigste ressurs

Hvordan: Vi utvikler oss som kompetansebedrift gjennom utvikling av våre medarbeidere

Konsernmål:

 • Vedal skal jobbe aktivt for å beholde medarbeidere og være en attraktiv arbeidsplass med fokus på utvikling
 • Vedal skal rekruttere medarbeidere med ulik fagkompetanse og bakgrunn i tråd med bedriftens forventede utvikling, samt aktivt fremme likestilling og mangfold
 • Vedal skal jobbe aktivt for å fremme erfaringsoverføring og dyrke vår kultur

Medarbeider

Ambisjon: Vedal skal være den foretrukne totalleverandøren for store og kompliserte prosjekter

Hvordan: Vi styrker vår posisjon i markedet og bevarer omdømmet

Konsernmål:

 • Som kunde og samarbeidspartner med Vedal skal du oppleve involvering, trygghet og kompetanseheving
 • Vedal skal knytte til seg de beste samarbeidspartnerne med den rette kompetansen for det gitte prosjektet
 • Vedal skal jobbe målrettet mot langsiktige samarbeid og økt kundeportefølje

Kunde og samarbeidspartnere

Ambisjon: Vedal skal være den fremste aktøren på sikkerhet

Hvordan: Vi skal være kompromissløse i vårt sikkerhetsarbeid

Konsernmål:

 • Vårt viktigste mål er null arbeidsulykker og skader på mennesker, infrastruktur og miljø
 • Alle som jobber sammen med oss skal ha gode og sikre arbeidsdager
 • Vedal skal ivareta våre omgivelser og de som blir berørt av våre aktiviteter, samt ha beredskap til å håndtere alle situasjoner

Sikkerhet

Ambisjon: Vedal skal tilby bransjeledende miljøkompetanse

Hvordan:
Vi skal ha miljø og bærekraft som en integrert del av vår kjernevirksomhet, vår forretningsmodell og vårt verdigrunnlag

Konsernmål:

 • Vedal skal veilede og utfordre kunde og samarbeidspartnere i utvikling, planlegging og gjennomføring av prosjektets miljøambisjon
 • Vedal skal tilrettelegge for miljøvennlige løsninger ved alle interne aktiviteter

Miljø og bærekraft

Ambisjon: Vedal skal være bransjeledende innen kvalitetsstyring

Hvordan: Vi setter krav til kvalitet i alt vi gjør og i alle ledd av virksomheten

Konsernmål:

 • Vedal skal levere bygg og prosjekter våre kunder, samarbeidspartnere og sluttbrukere er stolte av
 • Vedal skal jobbe målrettet for å effektivisere ettermarkedsarbeidet
 • Vedal skal ha ledere og medarbeidere som har kunnskap om, og fokus på kvalitet i planlegging, gjennomføring og avslutning av prosjekter
 • Vedal skal ha et driftssikkert og tilgjengelig IT-system

Kvalitet og forbedring

Hvor er Vedal?

Oslo

Oslo Airport City

Drammen

Kristiansand

Natural environment, Atmospheric phenomenon, Map, Organism, Grey, Font

Oslo

Hvor er Vedal?

Oslo

Oslo Airport City

Drammen

Kristiansand

Viktige hendelser
2021

I juryens begrunnelse heter det seg blant annet; «Vannkunsten skilte seg ut som et unikt prosjekt på flere måter. Det har en særegen utforming og plassering og har gitt nærområdet noe helt nytt – selve prosjektet er blitt en attraksjon i seg selv.»

Bjørvika er et spennende og langsiktig byutviklingsområde hvor vi har samarbeidet med Oslo S Utvikling i underkant av 20 år. Når det ikoniske prosjektet Vannkunsten nå er nominert til Årets bygg 2021 er det klart vi er stolte, sier prosjektleder Øystein Valdø fra Vedal Prosjekt.

Vannkunsten kåret til Årets bygg 2021

Ved å fjerne muligheten til å benytte restavfall på byggeplassen sørget man for 100% utsorterings-grad av avfallet. Med sortering av flere typer plast enn det som er vanlig har totalt har 1.500 kilo plast blitt sendt til materialgjenvinning i stedet for å bli brent til energigjenvinning.

En slik anerkjennelse gir ekstra motivasjon til å utfordre oss selv og våre samarbeids-partnere videre. Når det er snakk om bærekraft, er det tiltakene som teller, ikke de gode intensjonene, sier miljøsjef i Vedal, Lisa Marie Erlandsen.

Vedal vinner Plastcupen

Water resources, Urban design, Cloud, Sky, Building, Daytime, Skyscraper, Vehicle, Lake

Telegrafen vant Cityprisen

Formålet med prisen er å premiere utbyggere som gjennom sitt arbeid strekker seg lengre med sine nybygg og rehabiliteringsprosjekter for å skape verdi for brukere og byens innbyggere.

Med dyktige medarbeidere og gode samarbeidspartnere er vi i stand til å ta på oss de mest kompliserte byutviklingsprosjektene, sier prosjektleder Paal Andre Slette i Vedal Prosjekt.

Road surface, Urban design, Plant, Building, Daytime, Window, Property, Flowerpot, Infrastructure, Houseplant

Vi har et spesielt fokus på at de viktige miljøambisjonene fører til konkrete tiltak, og at vi gjennomfører prosjekter i henhold til de miljømålene vi setter oss.

I tillegg til å hele tiden styrke og utvikle selve miljøavdelingen, som jobber på tvers i organisasjonen, har alle prosjekter i Vedal egne dedikerte miljøkoordinatorer, sier Karen Cecilie Møller, daglig leder i Vedal Prosjekt

Miljøkoordinatorer på alle prosjekter

Viktige hendelser
2021

Vannkunsten kåret til
Årets bygg 2021

I juryens begrunnelse heter det seg blant annet; «Vannkunsten skilte seg ut som et unikt prosjekt på flere måter. Det har en særegen utforming og plassering og har gitt nærområdet noe helt nytt – selve prosjektet er blitt en attraksjon i seg selv.»

Bjørvika er et spennende og langsiktig byutviklingsområde hvor vi har samarbeidet med Oslo S Utvikling i underkant av 20 år. Når det ikoniske prosjektet Vannkunsten nå er nominert til Årets bygg 2021 er det klart vi er stolte, sier prosjektleder Øystein Valdø fra Vedal Prosjekt.

Ved å fjerne muligheten til å benytte restavfall på byggeplassen sørget man for 100% utsorteringsgrad av avfallet. Med sortering av flere typer plast enn det som er vanlig har totalt har 1.500 kilo plast blitt sendt til materialgjenvinning i stedet for å bli brent til energigjenvinning.

En slik anerkjennelse gir ekstra motivasjon til å utfordre oss selv og våre samarbeidspartnere videre. Når det er snakk om bærekraft, er det tiltakene som teller, ikke de gode intensjonene, sier miljøsjef i Vedal Lisa Marie Erlandsen

Vedal er vinner av Plastcupen

Formålet med prisen er å premiere utbyggere som gjennom sitt arbeid strekker seg lengre med sine nybygg og rehabiliteringsprosjekter for å skape verdi for brukere og byens innbyggere.

Med dyktige medarbeidere og gode samarbeidspartnere er vi i stand til å ta på oss de mest kompliserte byutviklingsprosjektene, sier prosjektleder Paal Andre Slette i Vedal Prosjekt.

Telegrafen vant Cityprisen

Vi har et spesielt fokus på at de viktige miljøambisjonene fører til konkrete tiltak, og at vi gjennomfører prosjekter i henhold til de miljømålene vi setter oss.

I tillegg til å hele tiden styrke og utvikle selve miljøavdelingen, som jobber på tvers i organisasjonen, har alle prosjekter i Vedal egne dedikerte miljøkoordinatorer, sier Karen Cecilie Møller, daglig leder i Vedal Prosjekt.

Miljøkoordinatorer på alle prosjekter

Prosjektnytt

2021 var et aktivt prosjektår i Vedal. Vi gjorde spennende investeringer som vil gi prosjekter i tiden fremover, og vi avsluttet flere omfattende prosjekter.

Eckbos have er en unik eiendom på Ris i Oslo. Vedal Utvikling vant konkurransen som den fremtidige utviklingspartneren hvorav målet er å etablere fem leilighetsbygg med unike boforhold og høy kvalitet. Eier hadde strenge krav til samarbeidspartner, hvor samfunnsansvaret med å forvalte eiendommen på en respektfull måte var et viktig kriterium.

Vi gikk seirende ut fordi vi også har et bevisst og aktivt forhold til våre grunnverdier, og kunne vise til referanser som underbygget dette, sier Kjersti R. Haagaas i Vedal Utvikling.

Eckbos have

Road surface, Urban design, Land lot, Plant, Building, Property, Window, Tree, Sky, Grass

Eiendommen ligger sentralt plassert innenfor den kommende sentrumsplanen for Høvik og vil være en viktig bidragsyter i områdeutviklingen.

Sammen med Klaveness, CentraGruppen og familien Nergaard har Vedal ervervet eiendommen som en fremtidig investering. Prosjektet har mange muligheter og endelig regulering vil angi ønskede formål, sier Kjersti R. Haagaas i Vedal Utvikling.

Høvik Park

Land lot, Urban design, Building, Property, Plant, Sky, Tree, Infrastructure, Cloud, Architecture

Prosjektet er bygd i en totalentreprise av Betonmast Romerike i samspill med byggherren Oslo Pensjonsforsikring. Prosjektet er det første lagerbygget i Norge som er BREEAM BeSpoke-sertifisert.

I et bærekraftperspektiv mener vi det er viktigere enn noen gang å gjenbruke. Særlig når man finner løsninger hvor gjenbruk ikke har gått på kompromiss med kvaliteten, sier prosjektleder Paul Hotvedt i Vedal Prosjekt. (Se evnt. alternativt sitat i kildemateriell).

Per Krohgs vei 1

For OBOS og Eiendomsspar har Vedal Entreprenør bygd 123 lyse, gjennomgående leiligheter i det helt nye området i Sandvika.

Vi har hatt et godt samarbeid med Byggherre både i forkant av og underveis i prosjektet. Vi må også trekke frem løsningsorienterte og fleksible UE'er. Samarbeidet på tvers av alle involverte parter har vært det viktigste suksesskriteriet for prosjektet, sier prosjektansvarlig Øyvind Skoglund i Vedal Entreprenør.

Bjørnegårdsvingen

Urban design, Public space, Cloud, Sky, Building, Daytime, Window, Tree, Neighbourhood, Wood

Vedal Utvikling har hatt rollen som eier-/ byggherreansvarlig og fulgt prosjektet fra konsept- og prosjektutvikling til nøkkelferdige bygg. Vedal Entreprenør har vært ansvarlig for gjennomføring av totalentreprise i samarbeid med byggherre og Alliance Arkitekter.

Profesjonaliteten og kvaliteten i alle ledd gjen-speiles når vi nå er ferdig med overleveringene. Det er alltid vemodig når et prosjekt går mot slutten, men mest av alt er det veldig godt å kunne levere fra seg et prosjekt man er stolt av, sier prosjektleder Synne Sveipe i Vedal Entreprenør.

Haslum Elvepark

Urban design, Residential area, Sky, Plant, Cloud, Building, Window, Lighting, Condominium, Neighbourhood

Høsten 2021 kunne hele avdelingen for kunstfag, design og media ved Høyskolen Kristiania starte undervisning i et topp moderne kunstfaglig undervisningsbygg.

I Vedal er vi er opptatt av kvalitet i alle ledd av prosjektet, og i tett samarbeid med byggherre har vi her fått brukt vår kompetanse og utfordret oss selv. Dette bygget er et godt eksempel på ansvarlig byutvikling, med et langsiktig perspektiv og varige og bærekraftige kvaliteter, sier Geir Kåre Taklo i Vedal Prosjekt.

Fabrikken - Urtekvartalet

Tower block, Urban design, Sky, Cloud, Building, Window, Skyscraper, Condominium, Neighbourhood, House

2021 var et aktivt prosjektår i Vedal. Vi gjorde spennende investeringer som vil gi prosjekter i tiden fremover, og vi avsluttet flere omfattende prosjekter.

Prosjektnytt

Eckbos have

Eckbos have er en unik eiendom på Ris i Oslo. Vedal Utvikling vant konkurransen som den fremtidige utviklingspartneren hvorav målet er å etablere fem leilighetsbygg med unike boforhold og høy kvalitet. Eier hadde strenge krav til samarbeidspartner, hvor samfunnsansvaret med å forvalte eiendommen på en respektfull måte var et viktig kriterium.

Vi gikk seirende ut fordi vi også har et bevisst og aktivt forhold til våre grunnverdier, og kunne vise til referanser som underbygget dette, sier Kjersti R. Haagaas i Vedal Utvikling.

Eiendommen ligger sentralt plassert innenfor den kommende sentrumsplanen for Høvik og vil være en viktig bidragsyter i områdeutviklingen.

Sammen med Klaveness, CentraGruppen og familien Nergaard har Vedal ervervet eiendommen som en fremtidig investering. Prosjektet har mange muligheter og endelig regulering vil angi ønskede formål, sier Kjersti R. Haagaas i Vedal Utvikling.

Høvik Park

Per Krohgs vei 1

Prosjektet er bygd i en totalentreprise av Betonmast Romerike i samspill med byggherren Oslo Pensjonsforsikring. Prosjektet er det første lagerbygget i Norge som er BREEAM BeSpoke-sertifisert.

I et bærekraftperspektiv mener vi det er viktigere enn noen gang å gjenbruke. Særlig når man finner løsninger hvor gjenbruk ikke har gått på kompromiss med kvaliteten, sier prosjektleder Paul Hotvedt i Vedal Prosjekt. (Se evnt. alternativt sitat i kildemateriell)

For OBOS og Eiendomsspar har Vedal Entreprenør bygd 123 lyse, gjennomgående leiligheter i det helt nye området i Sandvika.

Vi har hatt et godt samarbeid med Byggherre både i forkant av og underveis i prosjektet. Vi må også trekke frem løsningsorienterte og fleksible UE'er. Samarbeidet på tvers av alle involverte parter har vært det viktigste suksesskriteriet for prosjektet, sier prosjektansvarlig Øyvind Skoglund i Vedal Entreprenør.

Bjørnegårdsvingen

Vedal Utvikling har hatt rollen som eier-/byggherreansvarlig og fulgt prosjektet fra konsept- og prosjektutvikling til nøkkelferdige bygg. Vedal Entreprenør har vært ansvarlig for gjennomføring av totalentreprise i samarbeid med byggherre og Alliance Arkitekter.

Profesjonaliteten og kvaliteten i alle ledd gjenspeiles når vi nå er ferdig med overleveringene. Det er alltid vemodig når et prosjekt går mot slutten, men mest av alt er det veldig godt å kunne levere fra seg et prosjekt man er stolt av, sier prosjektleder Synne Sveipe i Vedal Entreprenør.

Haslum Elvepark

Fabrikken -Urtekvartalet

Høsten 2021 kunne hele avdelingen for kunstfag, design og media ved Høyskolen Kristiania starte undervisning i et topp moderne kunstfaglig undervisningsbygg.

I Vedal er vi er opptatt av kvalitet i alle ledd av prosjektet, og i tett samarbeid med byggherre har vi her fått brukt vår kompetanse og utfordret oss selv. Dette bygget er et godt eksempel på ansvarlig byutvikling, med et langsiktig perspektiv og varige og bærekraftige kvaliteter, sier Geir Kåre Taklo i Vedal Prosjekt.

Våre dyktige medarbeidere er, og vil fortsatt være, Vedals viktigste ressurs i tiden som kommer. Vår unike organisering, fleksible forretningsmodell og sterke bedriftskultur gir oss ytterligere konkurransekraft i en verden og bransje i rask endring. Vi finner de gode løsningene i samarbeid med kunder og leverandører.

Resultatet av all den gode jobben som legges ned er svært høy aktivitet, god ordrereserve og til-gang til mange spennende prosjekter i tiden som kommer. Dette gir trygghet  i en tid med større usikkerhet og uforutsigbarhet for vår bransje.

Vedal har noen av de flinkeste og hyggeligste menneskene i bransjen. Det viktigste målet fremover er å beholde disse, og samtidig rekruttere enda flere dyktige kollegaer med Vedals verdigrunnlag i ryggmargen. Det er gjennom de beste menneskene, som får lov til å utvikle seg i et tverrfaglig miljø, vi skal fortsette å tilby unik kompetanse og være den beste partneren for våre samarbeidspartnere.

Våre dyktige medarbeidere er, og vil fortsatt være, Vedals viktigste ressurs i tiden som kommer. Vår unike organisering, fleksible forretningsmodell og sterke bedriftskultur gir oss ytterligere konkurransekraft i en verden og bransje i rask endring. Vi finner de gode løsningene i samarbeid med kunder og leverandører.

Resultatet av all den gode jobben som legges ned er svært høy aktivitet, god ordrereserve og til-gang til mange spennende prosjekter i tiden som kommer. Dette gir trygghet  i en tid med større usikkerhet og uforutsigbarhet for vår bransje.

Vedal har noen av de flinkeste og hyggeligste menneskene i bransjen. Det viktigste målet fremover er å beholde disse, og samtidig rekruttere enda flere dyktige kollegaer med Vedals verdigrunnlag i ryggmargen. Det er gjennom de beste menneskene, som får lov til å utvikle seg i et tverrfaglig miljø, vi skal fortsette å tilby unik kompetanse og være den beste partneren for våre samarbeidspartnere.

Veien videre

Konsernet har lagt bak seg et godt 2021 på tross av pandemien. Gjennom gode rutiner for HMS og smittevern har man i alle konsernets selskaper klart å opprettholde produksjonen på et normalt nivå gjennom året, på samme måte som foregående år.

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av VedaI AS sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat og styret er godt fornøyd med selskapets utvikling.

Konsern-regnskapet

Konsernet har lagt bak seg et godt 2021 på tross av pandemien. Gjennom gode rutiner for HMS og smittevern har man i alle konsernets selskaper klart å opprettholde produksjonen på et normalt nivå gjennom året, på samme måte som foregående år.

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av VedaI AS sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat og styret er godt fornøyd med selskapets utvikling.

Konsernregnskapet