KORT OPPSUMMERT

Årvolltunet omfatter en nesten 30 mål stor tomt, Østreheimsveien 28A, på Årvoll. Årvolltunet er et boligprosjekt med unik beliggenhet rett ved skogen og Grefsenkleiva skianlegg. Her planlegges det ca. 250 boliger for de som er glade i naturen og ønsker «ski-in/ski-out».

Prosjektet vil i stor grad preges av større enheter og rause grøntarealer. En andel rekkehus vil i tillegg gi en god overgang til småhusområdet og nabobebyggelsen.

Sentralt i prosjektet planlegges en offentlig plass med et grendehus for sosiale samlinger og aktiviteter for både beboere og naboer. For å sikre variasjon i landskapet ønskes det i tillegg å bevare de delene av tomten som fortsatt har naturverdier. Disse områdene er i dag ikke tilgjengelige for ferdsel og prosjektet tilrettelegger for naturlek, gjennomgang og opphold.

  • De nåværende planene gir ca. 250 boliger fordelt på leiligheter og rekkehus. Større 4-roms leiligheter og rekkehus utgjør mer enn 60prosent av bruttoarealet
  • 840 sykkelparkeringsplasser og bilparkeringsanlegg under bakken i henhold til forslag for ny parkeringsnorm for Oslo
  • Fossilfri byggeplass
  • Tilrettelagt for lek og aktiv fritid, som for eksempel sykkelbane, skøytebane og/eller tuftepark
  • Prosjekt er heleiet av Vedal og gjennomføres som totalentreprise i samarbeidsform

Les mer om Årvolltunet her