KORT OPPSUMMERT

Årvolltunet omfatter den 30 mål store tomten i Østreheimsveien 28A på Årvoll. Årvolltunet er et boligprosjekt med unik beliggenhet rett ved skogen og Grefsenkleiva skianlegg. Her planlegges det ca. 250 boliger for de som er glade i naturen og ønsker «ski-in/ski-out».

I planforslaget, som nå ligger ute til høring, planlegges det for at Årvolltunet skal bestå av ca. 250 boenheter. Prosjektet vil i stor grad preges av større enheter og rause grøntarealer. En andel rekkehus vil i tillegg gi en god overgang fra småhusområdet og nabobebyggelsen.

Sentralt i prosjektet planlegges en offentlig plass med et grendehus for sosiale samlinger og aktiviteter for både beboere og naboer. I tillegg ønsker man gjennom prosjektet å bevare de delene av tomten som fortsatt har naturverdier igjen for å sikre variasjon i landskapet. Disse områdene er i dag ikke tilgjengelig for ferdsel og prosjektet bedrer på dette med gjennomgang, naturlek og opphold.

  • Heleiet prosjekt av Vedal
  • Tomt på 28 000 kvm BRA
  • 250 boliger fordelt på leiligheter og rekkehus. Større 4-roms leiligheter og rekkehus utgjør 64 prosent av prosjektet.
  • 840 sykkelparkeringsplasser og parkeringsanlegg under bakken og i henhold til forslag for ny norm
  • Fossilfri byggeplass
  • Liten sykkelbane/skøytebane og tuftepark

Les mer om Årvolltunet her