KORT OPPSUMMERT

Vedal har sammen med fondet «Oslo Opportunity II AS», forvaltet av Clarksons, kjøpt Magasinet kjøpesenter på Bragernes i Drammen. Sammen ønsker de nye eierne å bidra til en positiv fornyelse av sentrumsområdet i Drammen. De to aktørene har et felles mål om å forsterke kvartalet som et urbant samlingspunkt for publikum, besøkende og beboere.

Fremover vil man ha fokus på å opprettholde aktivitet og drift av senteret. Parallelt med dette vil man igangsette en prosess hvor utviklingspotensial og rammebetingelser vil bli nøye vurdert i samråd med kommunens planmyndigheter. Målet er videre å utvikle et kvartal med hovedvekt på boliger i kombinasjon med næring og utadrettede bygulvsfunksjoner.

  • Det planlegges for ca. 100 boliger og ca. 15 000 kvm kontor- og utadrettede funksjoner
  • Eiendommene består av en variert bygningsmasse, hvorav flere av disse har en historisk verdi
  • Prosjektet er under regulering

Les mer om kjøpet i Drammen her