KORT OPPSUMMERT

Ragde Eiendom og Vedal Entreprenør har inngått avtale om utvikling, planlegging og gjennomføring av et prosjekt i Sannergata 2. Prosjektet blir gjennomført som en totalentreprise i samarbeid.

Vedal skal rehabilitere 20 000 kvm eksisterende bygningsmasse og bygge inntil 10 000 kvm nybygg. Det ferdige bygget vil huse en kombinasjon av kontor, hotell, handel, ulike aktivitetstilbud, og servering. Ragde Eiendom skal etablere sitt nye hovedkontor i toppetasjen.

  • Prosjektet skal ha et klart miljøfokus og det er en målsetting om BREEAM-sertifisering som minimum «Very Good»
  • Rehabilitering og nybygg
  • Byggestart var i Q2 2023, med planlagt ferdigstillelse Q4 2024

Les mer om prosjektet og det spennende samarbeidet med Ragde Eiendom her