KORT OPPSUMMERT

I Sannergata 2 har Vedal Entreprenør inngått en avtale med Ragde Eiendom om totalentreprise i samarbeid for utvikling, planlegging og gjennomføring av prosjektet.

Vi skal rehabilitere 20 000m2 eksisterende bygningsmasse og bygge inntil 10 000m2 nybygg. Prosjektet vil være en kombinasjon av kontor, hotell, aktivitetstilbud, handel og servering. Ragde Eiendom skal etablere sitt nye hovedkontor i toppetasjen.

  • Prosjektet skal ha et klart miljøfokus og det er en målsetting om BREEAM-sertifisering som minimum «Very Good»
  • Rehabilitering og nybygg
  • Planlagt byggestart Q1 2023 og planlagt ferdigstillelse Q4 2024

Les mer om prosjektet og det spennende samarbeidet med Ragde Eiendom her