KORT OPPSUMMERT

Trekanttomten, Vikas siste ubebygde tomt, ligger i Vika og utgjør «porten» til Aker Brygge, tvers over veien fra det nye Nasjonalmuseet. Ferd Eiendom og Vedal kjøpte tomten i 2022. Prosjektet omfatter en av Oslos mest sentrale utviklingstomter og Vedal vil være ansvarlig for prosjektledelse og gjennomføring (totalentreprise) av prosjektet.

  • Tomten er på ca. 4 500 kvm, med bebyggelsespotensiale på 24 000 kvm BRA (iht gjeldende regulering)
  • Stort utviklingsprosjekt med høye miljø- og klimaambisjoner
  • Utviklingsmulighet for blant annet bolig, kontor og offentlige formål

Les mer om Trekanttomten her