KORT OPPSUMMERT

Trekanttomten, som ligger i Vika mellom «porten» til Aker Brygge og det nye Nasjonalmuseet, er kjøpt av Ferd Eiendom og Vedal. Eiendommen er en av Oslos mest sentrale utviklingstomter og Vedal vil være ansvarlig for prosjektledelse og gjennomføring (entreprise) av prosjektet.

  • Tomten er på ca. 4 500 m2, potensiale 24 000 BRA ihht gjeldende regulering
  • Stort utviklingsprosjekt med høye miljøambisjoner
  • Utviklingsmulighet for blant annet bolig, kontor og offentlige formål