Ledig stilling: Anleggsleder / Produksjonsleder

Har du spørsmål
om denne stillingen?

Kontakt:
Ingrid Sogn Lien
Tlf: +47 958 94 038

eller

Lene Lamark
Tlf: +47 406 39 024

Vedal søker kvalitetsbevisst og samarbeidsorientert anleggsleder/produksjonsleder

Vedal er en totalleverandør med solid og tverrfaglig kompetanse innenfor utvikling, planlegging og gjennomføring av eiendomsprosjekter. I løpet av de siste 30 årene har vi vokst til å bli en av landets største bygg- og eiendomsbedrifter, og i tett samarbeid med våre kunder legger vi stor vekt på å tilpasse oss hvert enkelt prosjekt.

Vår visjon er å være ledende på utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter. Som anleggsleder/produksjonsleder i Vedal vil du ha en sentral rolle i nevnte visjon og du vil få mulighet til å jobbe på noen av bransjens aller mest spennende bygge- og utviklingsprosjekter.

Selv om hovedvekten av arbeidet foregår ute på prosjekter under utførelse, får våre anleggsledere mulighet til å delta i alle faser av bygge- og utviklingsprosjektene. Du arbeider tett med prosjekt- og prosjekteringsleder for å sikre gode, verdiskapende løsninger for våre kunder.

Vedals anleggsledere/produksjonsledere er gode planleggere, glade i mennesker og de setter sikkerheten til arbeiderne først.

Anleggsleder/produksjonsledere har følgende ansvarsområder
  • Overordnet ansvar for styring og gjennomføring av produksjonen iht. kontrakt, andre avtaler med byggherren, gjeldende lover og forskrifter og Vedals gjeldende rutiner og retningslinjer. Herunder bl.a HMS, kvalitet og fremdriftsplanlegging
  • Koordinere og lede arbeidsledernes/entrepriseansvarliges oppgaver mht. styring av produksjonen
  • Bistå arbeidslederne/entrepriseansvarlige med oppfølging av kontrakter, økonomi, HMS, miljø, kvalitet og fremdrift
  • Kontrakter og kontraktsoppfølging

Hvilke personlige egenskaper bør du ha

En dyktig anleggsleder/produksjonsledere er faglig kompetent, liker mennesker og fungerer som brobygger mellom de mange ulike personene, fasene og prosessene som til enhver tid må være samstemte i våre prosjekter. I tillegg er du svært opptatt av dine kollegers sikkerhet og kjenner godt til gjeldende regler og rutiner rundt HMS.

Hva slags erfaring har du fra før
  • Relevant faglig kompetanse
  • Praktisk erfaring fra byggeplass
  • Kjennskap til kontraktstandarder og erfaring med oppfølging av underentrepriser
  • Basiskunnskaper i bruk av relevante dataverktøy som Excel, Word og MSProject
  • Erfaring fra sammenlignbare oppgaver

I Vedal er vi opptatt av å finne de menneskene som passer inn hos oss. Vi anbefaler derfor at du søker selv om du ikke har nøyaktig den kompetansen som er beskrevet over.

Hva får du som ansatt hos oss

Vår viktigste ressurs er de ansatte. Det er de som er kjernen i virksomheten vår og som sørger for at vi leverer de beste resultatene. Derfor tilbyr vi egne kurs og opplæringsprogrammer som gir hver enkelt medarbeider mulighet til å utvikle seg faglig.

I tillegg får du i Vedal gode lønns- og ansettelsesbetingelser, arbeide på tverrfaglige prosjekter, en fleksibel arbeidshverdag, gode pensjons- og forsikringsordninger og et godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer. Du vil få mulighet til å bli med på idrettsaktiviteter, delta på sosiale arrangementer og du vil få tilgang til våre fine bedriftsleiligheter.

Les mer om Vedal her