Arbeidshverdag på et av Norges råeste rehabiliteringsprosjekter

Aksel Gundersen kom til Vedal høsten 2019, rett fra skolebenken, og startet sin karriere som entrepriseleder i Bispevika. Siden da har arbeidsoppgavene og ansvarsområdet økt i omfang. Nå er han en av 19 Vedal-ansatte på det spennende og komplekse prosjektet, Stortorvet 7, i Oslo sentrum.

Stortorvet 7 omfatter både rehabilitering og påbygg med et samlet areal på ca. 32 000 m2. Arealene er fordelt på 5 ulike bygg, som alle er bygd på ulik tid og med ulik byggeskikk. Vedal Entreprenør syr disse byggene sammen og skaper en forbindelse og helhet innad i bygningsmassen. Prosjektet skal romme næring i form av kontorer, butikker og restauranter når det står ferdig i første halvår  2023.

Aktuelt - Illustrasjon: 3d estate

Illustrasjon: 3d estate

Rehabilitering og nybygg midt i sentrum

Du omtaler Stortorvet 7 som «et av Norges råeste rehabiliteringsprosjekter». Hva legger du i det?
– Det er flere grunner til at prosjektet er så rått, og jeg kunne sikkert holdt et foredrag om dette. Byggherre, Schage Eiendom AS, har høye ambisjoner og en tydelig visjon for prosjektet. I tett samarbeid med byggherre, rådgivere og underentreprenører, gjør vi omtrent alt som er mulig å gjøre med bygningsmassen innenfor gitte rammer. Vi har blant annet etablert et stort atrium midt i hjertet av prosjektet – der vi har revet oss ned 10 etasjer, for så å bygge oss opp 12 etasjer. Det er tatt ut og tilført utallige tonn med betong og stål i prosjektet. Alt dette i hjertet av Oslo Sentrum, med Karl Johans gate og Grensen på hver sin side. Det er et svært begrenset riggareal og et yrende folkeliv rett utenfor gjerdene.

Det er flere grunner til at prosjektet er så rått, og jeg kunne sikkert holdt et foredrag om dette.

Aksel GundersenVedal
Aktuelt -

Variert arbeidshverdag med fokus på fremdrift

Hvordan ser arbeidshverdagen din ut og hva er din rolle i prosjektet?
– På dette prosjektet er jeg blant annet entrepriseansvarlig. I denne rollen planlegger, styrer opp og koordinerer man ulike fag på byggeplassen, som for eksempel tømrere, vindusmontører og elektrikere. I tillegg til det man planlegger for, oppstår det uforutsette utfordringer hver eneste dag. Disse må man løse fortløpende for å holde en sikker produksjon i gang. I løpet av en arbeidsdag er man i kontakt med et vidt spekter av mennesker: prosjektledere og håndverkere hos underentreprenører, arkitekter, rådgivere og representanter fra byggherren.

Aktuelt -

– Jeg er også assisterende produksjonsleder. I denne rollen bistår man produksjonslederen med flere av hans eller hennes oppgaver. Jeg leder blant annet ukentlige fremdriftsmøter med alle underentreprenørene i prosjektet. På møtene avstemmer vi fremdriften per dags dato og løfter samtidig blikket og ser tre uker frem i tid. Per nå har vi ca. 30 underentreprenører som skal samkjøres og koordineres.

– Jeg bistår også med planleggingen og utarbeidelsen av kortere fremdriftsplaner for ulike deler av prosjektet. På den måten kan produksjonslederen ha hovedfokuset på den helhetlige og overordnede fremdriften og dermed løftet blikket enda lenger frem i tid. I tillegg er jeg med som et bindeledd mellom prosjekteringen og produksjonen. Funksjonen min her er å sørge for at alle i produksjon får det de trenger av tegninger og underlag før de skal i gang på byggeplassen.

Hvordan sjonglerer du de to rollene?
– Med disse to rollene må man kunne skifte fokus raskt og ofte. Fra å konsentrere meg om helhetlig fremdrift i det ene øyeblikket, graver jeg meg ned i detaljer i bestemte entrepriser eller fag i det neste. I tillegg til å ha full oversikt over entreprisene jeg følger opp som entrepriseleder, må jeg sette meg inn i de andre entreprisene på prosjektet. Dette er viktig for å kunne se og forstå rekkefølgen på fagene som skal utføre arbeid i de ulike områdene av prosjektet. I tillegg til å følge opp mine egne entrepriser, må jeg kunne bistå andre entrepriseledere med spørsmål om fremdrift. Som entrepriseleder har man ofte kun fokus på «sine» entrepriser og områdene disse jobber i, mens man som assisterende produksjonsleder også må fokusere på de andre involverte entreprisene i prosjektet og se det helhetlige bildet.

Aktuelt -

Vedal

Dette høres ut som mye jobb og ikke minst ansvar?!
– Ved å ytre ønske om å få – og å vise at jeg tar – ansvar, har jeg blitt tildelt flere og mer krevende arbeidsoppgaver. Det å være nyutdannet i Vedal er spennende, lærerikt og trygt. Man får utfordrende arbeidsoppgaver, men har hele tiden flinke kollegaer man kan sparre med og som gjør at man føler seg trygg og ivaretatt.

Det å være nyutdannet i Vedal er spennende, lærerikt og trygt

Aksel GundersenVedal

I Vedal er vi alltid på jakt etter dyktige medarbeidere. Hvilke kvalifikasjoner mener du er viktig for å lykkes og å passe inn i selskapet?
– I Vedal er man blant annet opptatt av langsiktighet og det å behandle alle med respekt. Du må være ansvarsbevisst og kunne samarbeide tett og godt med egne kollegaer, kunder og leverandører.

Hvordan er arbeidsmiljøet i Vedal?
– Arbeidsmiljøet i Vedal er veldig godt! Man blir svært godt kjent med personene man jobber tettest med i de ulike prosjektene, men også godt kjent med andre kollegaer på tvers av prosjektene. Vedal er sammensatt av ulike personer med forskjellig bakgrunn, erfaring og alder. Men jeg tør påstå at alle er sosiale, og samarbeidsorienterte og gode bærere av Vedals verdier.

Syns du dette virker spennende og vil bli en del av Vedal? Se våre ledige stillinger her

Aksel Gundersen

Utdannelse: Bachelorgrad i Byggingeniør fra OsloMet + 2-årig mastergrad fra Bygg og miljøteknikk på NTNU, med spesialisering i prosjektledelse.

Alder: 28 år.

Stilling: Ass. Produksjonsleder / Entrepriseansvarlig.

Hva var det viktigste du tok med deg fra studiene inn i arbeidslivet?
Samarbeid, nysgjerrighet og det å kunne ha mange baller i lufta på en gang.

Hvilke ambisjoner har du for fremtiden?
Produksjonsleder på Norges største og mest komplekse byggeprosjekter.

Les mer om Stortorvet 7 her