Fridtjof Nansens vei 12 – tett på Colosseum kino

Det er ikke bare langs Oslofjorden at grunnforholdene er krevende når man tar på seg noen av de mest komplekse og utfordrende prosjektene i Osloområdet.

Dette er del to av tre om avansert grunnarbeid og den spennende og utfordrende grunnen i Oslo. 

Komplekse grunnforhold, tett på nabobygg og trang byggeplass

Ved siden av det ikoniske Colosseum kino, i Fridtjof Nansens vei 12, har man revet et gammelt kontorbygg for å bygge et miljøeffektivt og fremtidsrettet næringsbygg. Colosseum kino er som det eneste bygget i kvartalet ikke fundamentert til fjell. Det står direktefundamentert på grunnen og er derfor ømfintlig for setninger og deformasjoner. Dersom man graver ut for en dyp kjeller tett på et direktefundamentert nabobygg, er det risiko for setningsskader på nabobygget hvis ikke tiltak vurderes.

Aktuelt -

Ønsket fra Byggherren var å bygge mest mulig kjellerareal uten at det skulle skape uakseptabel risiko for setninger på Colosseum kino. Oppgaven ble da å utforme kjelleren med en geometri som reduserte risiko for setninger og deformasjoner. For ikke å «spenne bein under kinoen» landet løsningen på «tripp-trapp-kjeller». Ved å trappe kjelleren opp mot Colosseum som vist på bildet under beholdt man stabiliserende jordmasser mot den ærverdige kinoen/bygningen. Ved å begrense gravedybde til nivå Plan 0 nærmest Colosseum og videre trappe gravedybde ned til nivå U1 (mellomnivå) og U2 (dypest kjeller) i gitte avstander bort fra nabobygget, kunne risiko for setningsskader reduseres. Utbredelse av de forskjellige kjellernivåer og optimalisering av kjellergeometrien var en stor oppgave for prosjektteamet. Endelige føringer for kjellergeometri for å redusere risiko for setningsskader var et produkt av grunnforhold, geotekniske beregninger og geotekniske erfaringstall fra utgraving av byggegroper i «Oslo-leire»

Aktuelt - Byggegropa på Fridtjov Nansens vei 12 under utgraving, sikring og fundamentering. «Tripp-trapp kjeller». Kjelleretasje U2 (gul – størst gravedybde), U1 (grønn-mellomnivå) og Plan 0 (blå-minst gravedybde). Byggegrop sikret med spuntvegger i stål og innvendige stivere på «kryss og tvers». Betongarbeider for kjeller pågår i del U2.

Byggegropa på Fridtjov Nansens vei 12 under utgraving, sikring og fundamentering. «Tripp-trapp kjeller». Kjelleretasje U2 (gul – størst gravedybde), U1 (grønn-mellomnivå) og Plan 0 (blå-minst gravedybde). Byggegrop sikret med spuntvegger i stål og innvendige stivere på «kryss og tvers». Betongarbeider for kjeller pågår i del U2.

Kompleks kjellergeometri og hensyn til Colosseum kino satte strenge krav til utgraving og sikring av byggegropen. Dette resulterte i en omfattende faseplan med krav til arbeidsrekkefølger for utgraving, sikring og fundamentering. I tillegg var dette en trang tomt med begrenset riggareal, noe som satte ekstra krav til detaljert planlegging for fremdrift, logistikk og arbeidsrekkefølger.

Aktuelt -

Dette var del to av tre om avansert grunnarbeid og den spennende og utfordrende grunnen i Oslo. 
Les del 1, om prosjektene i Bjørvika, her

Les mer om prosjektet ved Colosseum kino her