Prosjekteringsleder for eksklusive leiligheter langs Drammenselva

På Svanegangen i Drammen er Emil prosjekteringsleder og har med det, det viktige koordineringsansvaret mellom produksjon og prosjektering i prosjektet. Innflyttingen starter i august 2022 og prosjektet er nå i sluttfasen.

Fra NTNU til Vedal

Etter endt masterutdanning ved NTNU i Trondheim kom Emil til Vedal Entreprenør høsten 2020. Karrieren startet som entrepriseleder på Haslum Elvepark, et boligkompleks bestående av 74 leiligheter og 24 rekkehusleiligheter.

– I utgangspunktet hadde jeg ansvar for entrepriser som rekkverk og blikkenslager. Som entrepriseansvarlig har man hovedansvar for oppfølgingen av entreprisen, både produksjonen og det økonomiske. I denne jobben er man mye ute på byggeplass for å følge opp de fysiske arbeidene.

Slik lærte jeg utrolig mye på kort tid.

Emil Strømsodd

– Etter hvert som jeg ble mer kjent med prosjektet og prosjektorganisasjonen, ble også ansvarsområdet utvidet. Underveis i prosjektet hadde jeg blant annet rollen som HMS-koordinator og Breeam-koordinator. Jeg bidro med innkjøp, og var sentral ved overlevering av leilighetene. Generelt var det viktigste for meg å kunne bidra på de områdene hvor prosjektet hadde størst behov. Slik lærte jeg utrolig mye på kort tid.

Prosjektet langs Øverlandselven var et samarbeid mellom Vedal Utvikling (VU) og Vedal Entreprenør (VE). VU hadde rollen som eier-/byggherreansvarlig og fulgte prosjektet fra konsept- og prosjektutvikling til nøkkelferdige bygg. VE var ansvarlig for gjennomføring av totalentreprisen i samarbeid. Arkitekt for prosjektet var Alliance Arkitekter. De 24 rekkehusene ble overlevert med kun syv registrerte mangler, mens alle de 74 leilighetene ble overlevert med null feil.

Les mer om prosjektet på Haslum her.

Aktuelt -

Høsten 2021 tok Emil over som prosjekteringsleder på Svaneganen i Drammen. Prosjektet består av 132 leiligheter langs elvepromenaden i Drammen. Som prosjekteringsleder går arbeidsoppgavene hovedsakelig ut på å følge opp de prosjekterende, og være et bindeledd mellom produksjon og prosjektering. Det vil si å sørge for at det alltid foreligger tegningsunderlag for det som skal bygges, og at prosjekteringen er i henhold til lover og forskrifter.

– Prosjektet hadde vært i produksjonsfasen i litt over ett år før jeg kom, og mye av prosjekteringsarbeidet var allerede gjennomført. Min oppgave er å sikre at det prosjekterte materialet gir et godt og riktig underlag for det som skal produseres. Det som eventuelt avdekkes som mangelfullt må løses parallelt med produksjonen. Jeg jobber derfor tett opp mot produksjonen, og er mye ute på byggeplass. I tillegg har jeg ukentlige møter med arkitekten og øvrige rådgivere for å sikre god og tilstrekkelig involvering også i sluttfasen av prosjektet.

En vanlig arbeidsdag

Som prosjekteringsleder varierer arbeidsdagen med hvilken fase prosjektet er i. Det er ulike oppgaver og prosesser, og dagene varierer fra måned til måned, uke til uke og dag til dag.

– En vanlig arbeidsdag for tiden starter som oftest med en prat med de andre på prosjektkontoret. På denne måten er alle oppdaterte på hverandres planer, og dette er en fin måte å avdekke eventuelle kommende utfordringer eller manglende prosjektering.

Hverdagen er med andre ord alt annet enn rutinepreget.

Emil Strømsodd

– Utover prosjekteringsrollen bistår jeg entrepriselederne administrativt, og hjelper til blant annet med innkjøp. Hverdagen er med andre ord alt annet enn rutinepreget.

Verdidrevet bedrift

Hvorfor fikk du jobb i Vedal tror du?

Aktuelt -

– Jeg antar at jeg passer godt inn i profilen til Vedal. Vedal er opptatt av å sette sammen gode prosjektteam, bestående av mennesker med ulik bakgrunn, kompetanse og alder. Noen er nyutdannede fra bygg- og anleggsfaget, som ønsker seg til entreprenørsiden av bransjen.

– Vedal er en verdidrevet bedrift. Hvis man kjenner seg igjen i verdiene til Vedal, ligger alt til rette for å passe inn. Når du spør meg hva som er viktige kvaliteter for å lykkes i Vedal, vil jeg trekke fram nysgjerrighet til å lære, samarbeidsevne, faglig kompetanse og tilpasningsevne. Prosjektgjennomføringer i byggebransjen er store og komplekse, og det å kunne tilpasse seg ulike konstellasjoner, aktører og mennesker er en nøkkelkvalifikasjon.

Hvordan mener du det at Vedals verdier gjenspeiles i hverdagen?

– Langsiktig, ansvarsbevisst, kundefokusert, samarbeidsorientert og respektfull. Verdiene gjenspeiles i stor grad i hvordan Vedal jobber, både på konsern- og prosjektnivå. Verdiene gjelder for alt Vedal foretar seg, mot kunder, mot andre entreprenører, mot samarbeidspartnere og egne ansatte.

Det viktigste for oss er at alle som er på byggeplassen har det bra på jobb, og kommer hjem like hele, hver dag.

Emil Strømsodd

– Jeg kan ta et eksempel fra Svanegangen. Vedal-administrasjonen kan navnet på samtlige som jobber ute på byggeplassen. Vi er tydelige på at prosjektet er et samarbeid mellom alle som er involverte i prosjektet, og at alle har en viktig rolle Det viktigste for oss er at alle som er på byggeplassen har det bra på jobb, og kommer hjem like hele, hver dag. Denne respektfulle tilnærmingen skaper utgangspunktet for et godt samarbeid og et godt prosjekt. Vi har som mål å overlevere leilighetene uten feil og mangler.

Aktuelt -

Verdiene er utgangspunktet for hvordan Vedal jobber. Dette er en viktig faktor når byggherren nå har valgt Vedal til et nytt prosjekt i Drammen når Svaneganen er ferdigstilt.

Vil du vite mer om det nye prosjektet i Drammen? Les mer her.

Avslutningsvis, hvordan vil du si arbeidsmiljøet i Vedal er?

Vi har et veldig godt arbeidsmiljø i Vedal.

Emil Strømsodd

– Vi har et veldig godt arbeidsmiljø i Vedal. Det er jo først og fremst kollegaene på prosjektet som utgjør arbeidsmiljøet i det daglige, men det er også en del bedriftsidrett og sosiale sammenkomster utenom.

– Hvis man ønsker en arbeidsplass med et sosialt og trygt arbeidsmiljø, utfordrende oppgaver og som man kan være stolt av, vil jeg anbefale Vedal på det sterkeste.

Vil du bli en del av Vedal-teamet og bidra på et av våre spennende og kompliserte prosjekter? Les mer om våre ledige stillinger her.