Veksthuset – avanserte grunnarbeider

Vedal har fått gleden av å være med på å utvikle, planlegge og gjennomføre Urtekvartalet på Grønland for byggherre Eiendomsspar. Urtekvartalet består av tre bygg som samlet skal gi inntil 2000 kontorplasser og 2000 studieplasser. Internt i kvartalet skal det etableres et torg og et byrom som binder bygningene og området sammen. Urtekvartalet er et viktig bidra til byfornyelsen på Grønland.

Dette er del tre av tre om avansert grunnarbeid og den spennende og utfordrende grunnen i Oslo. 

Kunstfag på Høyskolen Kristiania og kunst i grunnen

Aktuelt - A) Veksthuset.
B) Drivhuset.
C) Fabrikken.

A) Veksthuset. B) Drivhuset. C) Fabrikken.

Første byggetrinn var rehabilitering av den såkalte Fabrikken (C). I dag huser bygget Høyskolen Kristiania – et av Norges største kunstfaglige utdanningsmiljøer.

Les mer om prosjektet på Fabrikken her

På nabotomten, byggetrinn 2, Veksthuset (A), har det foregått «kunst i grunnen». Midt på Grønland er det etablert en ni meter dyp kjeller, tett på nabobygg, trafikkerte gater og en Ø1200 mm overvannsledning.

Nitidig arbeid i grunnen

Arbeidet med Veksthuset startet med rivingen av eksisterende P-hus og P-kjeller på tomten. Trang byggegrop, hensynet til nabobygningen, Drivhuset (B), og infrastruktur under bakken satte strenge krav til utgraving og sikring av byggegropen. Overvannsledningen Ø1200, som ligger tett på tomtegrensen til prosjektet, ble forsiktig gravd frem slik at man hadde kontroll når spunten skulle rammes ned tett på ledningen og man unngikk skader på denne. Drivhuset er direktefundamentert på grunnen og var med det sårbar for setninger og deformasjoner som følge av utgravingen for Veksthuset. For å redusere risiko for setninger ble det etablert en egen stiv «spuntboks» med innvendig avstivning.

Aktuelt - Innenfor rød markering; byggegrop Veksthuset - spunt ferdig rammet. Grunnforsterkning med kalk-/sementpeler. Utenfor byggegrop; avlastet bak spuntvegg, frigravd Ø1200 overvannsledning, omlegging av VA, oppfylling med EPS-blokker (lette masser).

Innenfor rød markering; byggegrop Veksthuset - spunt ferdig rammet. Grunnforsterkning med kalk-/sementpeler. Utenfor byggegrop; avlastet bak spuntvegg, frigravd Ø1200 overvannsledning, omlegging av VA, oppfylling med EPS-blokker (lette masser).

Etter at spuntveggen var rammet etablerte man kalk-/sementpeler for å kunne ivareta byggegropstabiliteten for den dype kjelleren. Videre fylte man med EPS-blokker over overvannsledningen for å gjenopprette dagens fortau. EPS-blokker har lav egenvekt, og ved å velge EPS-blokker fremfor vanlige jordmasser ga dette en reduksjon av jordtrykket mot spunten. Jordtrykksreduksjonen medførte at den dype byggegropen kunne stives av med kun ett avstivingsnivå, noe som forenklet arbeidsoperasjonene for utgraving og sikring av byggegropen. Videre ble det gjort pelefundamentering og betongarbeider for kjeller.

Aktuelt - Byggegrop Veksthuset. Foto til venstre, utgraving og sikring av byggegrop. Markert rødt område, "spuntboks". Foto til høyre, pelefundamentering og betongarbeider for kjeller.

Byggegrop Veksthuset. Foto til venstre, utgraving og sikring av byggegrop. Markert rødt område, "spuntboks". Foto til høyre, pelefundamentering og betongarbeider for kjeller.

Faseplan med krav til arbeidsrekkefølger

Også for prosjekt Veksthuset ble det utarbeidet en faseplan med krav til arbeidsrekkefølger for utgraving, sikring og fundamentering. I en byggegrop med mange aktiviteter og trinn er det viktig å ha tydelige faseplaner som alle involverte kjenner og forstår for å ivareta sikkerhet, kvalitet og flyt i gjennomføringen.

– Jeg er imponert over hvordan de ulike prosjektene våre håndterer planlegging og gjennomføring av bygging under bakken. Vedal har i dag prosjekter mellom Drammen og Gardermoen. Det er fortsatt utfordrende tomter og grunnforhold, særlig i Oslo- og Drammensområdet. Sammen med våre samarbeidspartnere har vi fått muligheten til å fortsette å utvikle oss. Vi skal fortsette å finne de gode og langsiktige løsningene, avslutter  Arne Eigeland i Vedal.

Vi skal fortsette å finne de gode og langsiktige løsningene.

Arne EigelandVedal

Attraktive, urbane tomter på enkel byggegrunn er dessverre en mangelvare. Vi i Vedal opplever at våre oppdragsgivere stadig ønsker å bygge dypere, høyere, brattere og tettere – helst i kombinasjon. Dette gir fort utfordringer i grunnen. Dette var del tre av tre om avanserte grunnarbeider og den spennende og utfordrende grunnen i Oslo.

Unik kompetanse innen avanserte grunnarbeider. Del 1

Fridtjof Nansens vei 12 – tett på Colosseum kino. Del 2