Sveip ut for å se årsrapporten!

Årsrapport

2022

Årsrapport
2022

2022 var preget av stort alvor, med en pågående krig i Europa. De menneskelige lidelsene forårsaket av krigen i Ukraina er ufattelige, og fikk bekymringer knyttet til et utfordrende marked til å virke bagatellmessige.

Like fullt har usikkerhet og ytre påvirkninger blitt en større del av hverdagen i vår bransje og virksomhet. Det er ikke bare krigen som gir oss utfordringer. Ettervirkningene av pandemien, særlig knyttet til leveranseproblematikk, ble forsterket i året som gikk. Dette medvirket også til ytterligere prisoppgang, samtidig som økende renter og andre faktorer førte til tøffere markedsforhold for bransjen.

Kort oppsummert 2022

Heldigvis har vi i Vedal en evne til å tilpasse oss nye rammebetingelser. Vår fleksible forretningsmodell har gitt oss ytterligere konkurransekraft i en verden og bransje i endring. Vi er vant til å finne de gode løsningene i samarbeid med våre kunder og leverandører. Åpenhet, god kommunikasjon, og ikke minst å søke forståelse for målene og rammene til samarbeidspartnerne våre, var ekstra viktig i året som gikk. Dette har hjulpet oss å skape forutsigbarhet og unngå store negative overraskelser.

Menneskene er Vedals viktigste ressurs. Sammen utgjør de dyktige medarbeiderne kjernen i en organisasjon som er mer robust enn noen gang tidligere. Det er de som har æren for at det var svært høy aktivitet i alle Vedal- selskapene gjennom året – og at 2022 ble et meget godt år for virksomheten.

2022 var preget av stort alvor, med en pågående krig i Europa. De menneskelige lidelsene forårsaket av krigen i Ukraina er ufattelige, og fikk bekymringer knyttet til et utfordrende marked til å virke bagatellmessige.

Like fullt har usikkerhet og ytre påvirkninger blitt en større del av hverdagen i vår bransje og virksomhet. Det er ikke bare krigen som gir oss utfordringer. Ettervirkningene av pandemien, særlig knyttet til leveranseproblematikk, ble forsterket i året som gikk. Dette medvirket også til ytterligere prisoppgang, samtidig som økende renter og andre faktorer førte til tøffere markedsforhold for bransjen.

Heldigvis har vi i Vedal en evne til å tilpasse oss nye rammebetingelser. Vår fleksible forretningsmodell har gitt oss ytterligere konkurransekraft i en verden og bransje i endring. Vi er vant til å finne de gode løsningene i samarbeid med våre kunder og leverandører. Åpenhet, god kommunikasjon, og ikke minst å søke forståelse for målene og rammene til samarbeidspartnerne våre, var ekstra viktig i året som gikk. Dette har hjulpet oss å skape forutsigbarhet og unngå store negative overraskelser.

Menneskene er Vedals viktigste ressurs. Sammen utgjør de dyktige medarbeiderne kjernen i en organisasjon som er mer robust enn noen gang tidligere. Det er de som har æren for at det var svært høy aktivitet i alle Vedal-selskapene gjennom året – og at 2022 ble et meget godt år for virksomheten.

Kort oppsummert 2022

2022 var preget av stort alvor, med en pågående krig i Europa. De menneskelige lidelsene forårsaket av krigen i Ukraina er ufattelige, og fikk bekymringer knyttet til et utfordrende marked til å virke bagatellmessige.

Like fullt har usikkerhet og ytre påvirkninger blitt en større del av hverdagen i vår bransje og virksomhet. Det er ikke bare krigen som gir oss utfordringer. Ettervirkningene av pandemien, særlig knyttet til leveranseproblematikk, ble forsterket i året som gikk. Dette medvirket også til ytterligere prisoppgang, samtidig som økende renter og andre faktorer førte til tøffere markedsforhold for bransjen.

Heldigvis har vi i Vedal en evne til å tilpasse oss nye rammebetingelser. Vår fleksible forretningsmodell har gitt oss ytterligere konkurransekraft i en verden og bransje i endring. Vi er vant til å finne de gode løsningene i samarbeid med våre kunder og leverandører. Åpenhet, god kommunikasjon, og ikke minst å søke forståelse for målene og rammene til samarbeidspartnerne våre, var ekstra viktig i året som gikk. Dette har hjulpet oss å skape forutsigbarhet og unngå store negative overraskelser.

Menneskene er Vedals viktigste ressurs. Sammen utgjør de dyktige medarbeiderne kjernen i en organisasjon som er mer robust enn noen gang tidligere. Det er de som har æren for at det var svært høy aktivitet i alle Vedal-selskapene gjennom året – og at 2022 ble et meget godt år for virksomheten.

Kort oppsummert 2022

Nøkkeltall 2022

Rectangle, Window

Medinvestor i prosjekter med totalverdi:

21  mrd

587 310 m² BTA

Kvadratmeter under utvikling:

Sorteringsgrad på byggeplass:

97,3%

267 310 m² BTA

Kvadratmeter under utførelse:

Nye medarbeidere:

16

Antall ansatte

237

19%

Kvinneandel:

Ca. 1030

Boliger under utvikling:

80%

Andel miljøsertifiserte pågående prosjekter

Rectangle, Window

Nøkkeltall 2022

97,6%

Sorteringsgrad på byggeplass

Medinvestor i prosjekter
med totalverdi

21 mrd

Andel miljøsertifiserte
pågående prosjekter

80%

267 310 m²  BTA

Kvadratmeter under utførelse

Ca. 1030

Boliger under utvikling

Kvadratmeter under utvikling

587 310 m² BTA

Rectangle

Antall ansatte

237

Kvinneandel

19%

Nye medarbeidere

16

Hvor er Vedal?

Oslo

Oslo Airport City

Drammen

Kristiansand

Product, Map, Font
Map, World, Black, Line, Font
Ecoregion, Map, World
Map, Grey

Hvor er Vedal?

Oslo

Oslo Airport City

Drammen

Kristiansand

I vår strategi fram mot 2025 ligger et tydelig mål om vekst. Ikke fordi veksten i seg selv er viktig, men fordi vi skal fortsette å være den foretrukne totalleverandøren for de store og kompliserte prosjektene. Dette er en viktig drivkraft for våre medarbeidere.

En strategi blir først et nyttig arbeidsverktøy når hele organisasjonen tar eierskap til å leve den ut. I Vedal har vi kompetente og engasjerte medarbeidere. I tett samarbeid har ledelse og medarbeidere diskutert hvordan vi skal beholde og befeste vår posisjon og samtidig bevare og utvikle vår viktigste ressurs, nemlig medarbeiderne. Sammen har vi definert seks satsningsområder fram mot 2025. Disse satsningsområdene ligger til grunn i alt vi har foretatt oss i året som ligger bak oss og har vært med på å definere de valgene vi har tatt og året som har gått.

I vår strategi fram mot 2025 ligger et tydelig mål om vekst. Ikke fordi veksten i seg selv er viktig, men fordi vi skal fortsette å være den foretrukne totalleverandøren for de store og kompliserte prosjektene. Dette er en viktig drivkraft for våre medarbeidere.

En strategi blir først et nyttig arbeidsverktøy når hele organisasjonen tar eierskap til å leve den ut. I Vedal har vi kompetente og engasjerte medarbeidere. I tett samarbeid har ledelse og medarbeidere diskutert hvordan vi skal beholde og befeste vår posisjon og samtidig bevare og utvikle vår viktigste ressurs, nemlig medarbeiderne. Sammen har vi definert seks satsningsområder fram mot 2025. Disse satsningsområdene ligger til grunn i alt vi har foretatt oss i året som ligger bak oss og har vært med på å definere de valgene vi har tatt og året som har gått.

Vedal 2025

Vedal skal være den foretrukne totalleverandøren for store og kompliserte prosjekter.

Vedal har en robust organisasjon som innehar kompetanse til å konkurrere om de største og mest komplekse prosjektene innenfor vårt geografiske område. I tiden fremover skal vi styrke vår posisjon i Gardermoen- og Drammensområdet, samtidig skal vi vedlikeholde og befeste vår sterke posisjon i Oslo.

Posisjon

Drammen er en by i stor vekst og vi ønsker å øke vår aktivitet i regionen. Vedal har et langsiktig perspektiv og sammen med gode samarbeidspartnere gjorde vi i 2022 spennende investeringer i eksisterende eiendomsmasse samt utviklingseiendom.

I den videre utviklingen er målet å understøtte Drammen kommune sitt mål om å utvikle byen «innenfra og ut» og blant annet bidra til nye møteplasser og inkluderende byrom.

Vedal kjøper eiendommer i Drammen

Body of water, Urban design, Sky, Cloud, Building, Lake, House, City, Dock

Sammen med Joh. Johannson har Vedal kjøpt utviklingstomt av Volvat på Majorstua.

Den ubebygde tomten er en god mulighet til å bidra til positiv stedsutvikling. Ambisjonen er å erstatte dagens parkeringsarealer med høykvalitets boliger i kombinasjon med funksjoner som er med på å komplettere nærområdet, og bygge opp under Volvat som institusjon. Målet for prosjektet, som er gjennomgående i alle Vedal sine prosjekter, er å skape varige verdier for eiere, brukere og byens innbyggere.

Investering sentralt på Majorstua

Urban design, Tower block, Sky, Building, Plant, Nature, Tree, Vegetation, Cityscape, House

I Vedal har vi en målsetting om å være den foretrukne samarbeidspartneren innen vårt geografiske nedslagsfelt, som er aksen mellom Drammen og Gardermoen.

Oslo Airport City er et område på ca. 1150 mål i Gardermoen Næringspark. Området har et utviklingspotensial på nesten én million utleibare kvm og representerer et av de største utviklingsprosjektene i Norden.

Sommeren 2022 nådde vi en stor milepæl med overlevering av det første prosjektet; Porsche Center Gardermoen.

Porsche Center Gardermoen

Automotive parking light, Motor vehicle, Tire, Wheel, Sky, Car, Building

Et av de største, private byggeprosjektene på fastlands-Norge de siste fire årene ble ferdigstilt i 2022. Den endelige kronen på verket, hotellet Radisson Red, ble overlevert byggherre Oslo Pensjonsforsikring 30.juni 2022.

Gjennom de ulike prosessene i prosjektets gang har man dratt nytte av den unike spisskompetansen og ressursene som sitter i de tre Vedal-selskapene samt Norske Bæresystemer. Tverrfagligheten mellom selskapene skaper gode synergier og gjør seg gjeldene i sluttresultatet på Økern Portal. Prosjektet har vunnet miljøpriser, blitt tildelt DOGA-merket for design og arkitektur og ble nominert til Cityprisen 2022.

Økern Portal

Urban design, Tower block, Building, Sky, Daytime, Window, House, Plant, Condominium, Cityscape

Vedal skal være den foretrukne totalleverandøren for store og kompliserte prosjekter.

Vedal har en robust organisasjon som innehar kompetanse til å konkurrere om de største og mest komplekse prosjektene innenfor vårt geografiske område. I tiden fremover skal vi styrke vår posisjon i Gardermoen- og Drammensområdet, samtidig skal vi vedlikeholde og befeste vår sterke posisjon i Oslo.

Posisjon

Drammen er en by i stor vekst og vi ønsker å øke vår aktivitet i regionen. Vedal har et langsiktig perspektiv og sammen med gode samarbeidspartnere gjorde vi i 2022 spennende investeringer i eksisterende eiendomsmasse samt utviklingseiendom.

I den videre utviklingen er målet å understøtte Drammen kommune sitt mål om å utvikle byen «innenfra og ut» og blant annet bidra til nye møteplasser og inkluderende byrom.

Vedal kjøper eiendommer i Drammen

Sammen med Joh. Johannson har Vedal kjøpt utviklingstomt av Volvat på Majorstua.

Den ubebygde tomten er en god mulighet til å bidra til positiv stedsutvikling. Ambisjonen er å erstatte dagens parkeringsarealer med høykvalitets boliger i kombinasjon med funksjoner som er med på å komplettere nærområdet, og bygge opp under Volvat som institusjon. Målet for prosjektet, som er gjennomgående i alle Vedal sine prosjekter, er å skape varige verdier for eiere, brukere og byens innbyggere.

Investering sentralt på Majorstua

I Vedal har vi en målsetting om å være den foretrukne samarbeidspartneren innen vårt geografiske nedslagsfelt, som er aksen mellom Drammen og Gardermoen.

Oslo Airport City er et område på ca. 1150 mål i Gardermoen Næringspark. Området har et utviklingspotensial på nesten én million utleibare kvm og representerer et av de største utviklingsprosjektene i Norden.

Sommeren 2022 nådde vi en stor milepæl med overlevering av det første prosjektet; Porsche Center Gardermoen.

Porsche Center Gardermoen

Et av de største, private byggeprosjektene på fastlands-Norge de siste fire årene ble ferdigstilt i 2022. Den endelige kronen på verket, hotellet Radisson Red, ble overlevert byggherre Oslo Pensjonsforsikring 30.juni 2022.

Gjennom de ulike prosessene i prosjektets gang har man dratt nytte av den unike spisskompetansen og ressursene som sitter i de tre Vedal-selskapene samt Norske Bæresystemer. Tverrfagligheten mellom selskapene skaper gode synergier og gjør seg gjeldene i sluttresultatet på Økern Portal. Prosjektet har vunnet miljøpriser, blitt tildelt DOGA-merket for design og arkitektur og ble nominert til Cityprisen 2022.

Økern Portal

Menneskene er vår viktigste ressurs.

I den kommende strategiperioden vil som før menneskene være vårt viktigste satsningsområde. Vedal selger kompetanse, og menneskene i Vedal løser kundenes utfordringer på en effektiv og respektfull måte.

Medarbeider

Vår viktigste ressurs er våre dyktige og ansvarsbevisste medarbeidere. Det er de som er kjernen i virksomheten vår og som sørger for at vi leverer de beste resultatene. Bli bedre kjent med noen av våre unge medarbeidere.

Ung i Vedal

Det er på jobb, gjennom hver arbeidsdag sammen med kolleger og samarbeidspartnere vi utvikler oss. Det er ved erfaringsbasert læring, utfordrende oppdrag, unike prosjekter og nye arbeidsoppgaver vi lærer mest. Samtidig er det viktig med teoretisk påfyll og formell læring.

I Vedal selger vi kompetanse og menneskene er vår viktigste ressurs. Over 100 av Vedal sine medarbeidere deltok i 2022 på Vedalprogrammet. Gjennom fagkurs, fora, seminar og vårt egenutviklede lederutviklingsprogram har ansatte fått faglig og sosial påfyll som utvikler den enkelte medarbeider og ikke minst Vedal som selskap.

Kurs, fora og kompetanseutvikling

Attraktive, urbane tomter på enkel byggegrunn er dessverre en mangelvare. Vi i Vedal opplever at våre oppdragsgivere stadig ønsker å bygge dypere, høyere, brattere og tettere – helst i kombinasjon. Dette gir fort noen utfordringer i grunnen.

 – Det vi har fått til i Bjørvika er et resultat av mange år med arbeid. Store ambisjoner og utfordrende grunnforhold krever et godt samarbeid med alle involverte parter. Det har vært utrolig spennende, lærerikt og inspirerende å ha vært en del av dette, sier Arne Eigeland, Vedal.

Unik kompetanse innen avanserte grunnarbeider

Water resources, Cloud, Sky, Building, Skyscraper, Vehicle, Lake

Gjennom ulike bedriftsidrettsaktiviteter blir vi kjent på tvers av selskap og prosjekter og fremmer samtidig et sunt og aktivt arbeidsmiljø.

Vedal bedriftsidrett

Menneskene er vår viktigste ressurs.

I den kommende strategiperioden vil som før menneskene være vårt viktigste satsningsområde. Vedal selger kompetanse, og menneskene i Vedal løser kundenes utfordringer på en effektiv og respektfull måte. 

Medarbeidere

Vår viktigste ressurs er våre dyktige og ansvarsbevisste medarbeidere. Det er de som er kjernen i virksomheten vår og som sørger for at vi leverer de beste resultatene. Bli bedre kjent med noen av våre unge medarbeidere.

Ung i Vedal

Det er på jobb, gjennom hver arbeidsdag sammen med kolleger og samarbeidspartnere vi utvikler oss. Det er ved erfaringsbasert læring, utfordrende oppdrag, unike prosjekter og nye arbeidsoppgaver vi lærer mest. Samtidig er det viktig med teoretisk påfyll og formell læring.

I Vedal selger vi kompetanse og menneskene er vår viktigste ressurs. Over 100 av Vedal sine medarbeidere deltok i 2022 på Vedalprogrammet. Gjennom fagkurs, fora, seminar og vårt egenutviklede lederutviklingsprogram har ansatte fått faglig og sosial påfyll som utvikler den enkelte medarbeider og ikke minst Vedal som selskap.

Kurs, fora og kompetanseutvikling

Attraktive, urbane tomter på enkel byggegrunn er dessverre en mangelvare. Vi i Vedal opplever at våre oppdragsgivere stadig ønsker å bygge dypere, høyere, brattere og tettere – helst i kombinasjon. Dette gir fort noen utfordringer i grunnen.

 – Det vi har fått til i Bjørvika er et resultat av mange år med arbeid. Store ambisjoner og utfordrende grunnforhold krever et godt samarbeid med alle involverte parter – fra byggherre, rådgivere, underentreprenører til myndigheter. For hvert gjennomført prosjekt har vi tilegnet oss ny kunnskap og erfaringer om løsninger i grunnen. Det har vært utrolig spennende, lærerikt og inspirerende å ha vært en del av dette, sier Arne Eigeland, Vedal.

Unik kompetanse innen avanserte grunnarbeider

Gjennom ulike bedriftsidrettsaktiviteter blir vi kjent på tvers av selskap og prosjekter og fremmer samtidig et sunt og aktivt arbeidsmiljø.

Vedal bedriftsidrett

Vedal skal være den foretrukne samarbeidspartneren.

Kunder og samarbeidspartnere er våre viktigste premissgivere. Fornøyde kunder er vårt bevis på en god leveranse. Derfor baserer vi oss på tett samarbeid og legger stor vekt på å tilpasse oss hvert enkelt prosjekt. Sammen finner vi de gode løsningene og vår fleksible forretningsmodell gir oss mulighet til å møte endrede rammebetingelser i en bransje og verden i rask endring.

Kunde og
samarbeidspartnere

For utbyggerne Neptune og Monolith har Vedal bidratt med utvikling og planlegging av forprosjektet, og er nå i full gang med gjennomføringen av boligprosjektet på Nordstrand.

– Vedal Utvikling har sittet i førersetet i forprosjektfasen, med en glidende overgang til Vedal Entreprenør i gjennomføringsfasen. Her har vi dratt nytte av kompetansen på tvers av selskapene ved at vi har fått til en fin kombinasjon av idémyldring og konkretisering av gode løsninger, sier prosjektleder Synne Sveipe.

Poppelhagen

Urban design, Tower block, Residential area, Building, Daytime, Sky, Plant, Cloud, Cityscape, Neighbourhood

For Hav Eiendom AS er Vedal Prosjekt engasjert til prosjekt- og prosjektledelse for forprosjektet av A4 Fiskebrygga. Prosjektet på Bjørvikas vestside skal romme opp mot 1500 arbeidsplasser, samt tilby ulike former for servering og næring på gateplan.

Rett ved Oslo S, Norges største kollektivknutepunkt, ligger tomten A4; Fiskebrygga. Her har Hav Eiendom helt siden 2013 ønsket å forvandle et grått tomrom til et område fylt med aktivitet og arbeidsplasser.

Prosjektledelse på Fiskebrygga

Road surface, Sky, Building, Window, Cloud, Vehicle, Infrastructure, Tree, Car, Condominium
Urban design, Water, Plant, Building, Daytime, Property, Window, Infrastructure, Tree, Architecture

Langs den idylliske Bystranda har Vedal vært ansvarlig for byggingen av 132 eksklusive leiligheter for Union Eiendomsutvikling. Nå er alle de nøkkelferdige leilighetene overlevert og de nye eierne på plass. Den gjennomgående standarden i prosjektet er høy, med unik arkitektur som skaper en tydelig identitet, og som skiller seg ut i bybilde.

– Resultat av den jobben som er lagt ned over flere år, av alle involverte, er fornøyde og stolte boligkjøpere, sier prosjektleder Lasse Fremgaard i Vedal Entreprenør.

Svanegangen i Drammen

Vedal skal være den foretrukne samarbeidspartneren.

Kunder og samarbeidspartnere er våre viktigste premissgivere. Fornøyde kunder er vårt bevis på en god leveranse. Derfor baserer vi oss på tett samarbeid og legger stor vekt på å tilpasse oss hvert enkelt prosjekt. Sammen finner vi de gode løsningene og vår fleksible forretningsmodell gir oss mulighet til å møte endrede rammebetingelser i en bransje og verden i rask endring.

Kunde og samarbeidspartnere

For utbyggerne Neptune og Monolith har Vedal bidratt med utvikling og planlegging av forprosjektet, og er nå i full gang med gjennomføringen av boligprosjektet på Nordstrand.

– Vedal Utvikling har sittet i førersetet i forprosjektfasen, med en glidende overgang til Vedal Entreprenør i gjennomføringsfasen. Her har vi dratt nytte av kompetansen på tvers av selskapene ved at vi har fått til en fin kombinasjon av idémyldring og konkretisering av gode løsninger, sier prosjektleder Synne Sveipe.

Poppelhagen

For Hav Eiendom AS er Vedal Prosjekt engasjert til prosjekt- og prosjektledelse for forprosjektet av A4 Fiskebrygga. Prosjektet på Bjørvikas vestside skal romme opp mot 1500 arbeidsplasser, samt tilby ulike former for servering og næring på gateplan.

Rett ved Oslo S, Norges største kollektivknutepunkt, ligger tomten A4; Fiskebrygga. Her har Hav Eiendom helt siden 2013 ønsket å forvandle et grått tomrom til et område fylt med aktivitet og arbeidsplasser.

Prosjektledelse på Fiskebrygga

Langs den idylliske Bystranda har Vedal vært ansvarlig for byggingen av 132 eksklusive leiligheter for Union Eiendomsutvikling. Nå er alle de nøkkelferdige leilighetene overlevert og de nye eierne på plass. Den gjennomgående standarden i prosjektet er høy, med unik arkitektur som skaper en tydelig identitet, og som skiller seg ut i bybilde.

– Resultat av den jobben som er lagt ned over flere år, av alle involverte, er fornøyde og stolte boligkjøpere, sier prosjektleder Lasse Fremgaard i Vedal Entreprenør.

Svanegangen i Drammen

Vårt mål er null arbeidsulykker.

I Vedal har vi et overordnet mål om å bli den fremste aktøren i bransjen på sikkerhet. Vårt viktigste mål er null skader på mennesker, omgivelser og miljø. Vi er kompromissløse innen HMS-arbeid.

Sikkerhet

I strategien Vedal 2025 er sikkerhet et av seks strategiske satsningsområder i tiden som kommer. Med det videreføres sikkerhet som et av de viktigste fokusområdene i selskapet.

For å nærme oss null-visjonen er det viktig å tydeliggjøre HMS-ansvaret ute i prosjektene. Alle må fylle sine roller for at måloppnåelsen skal være mulig.

Sikkerhet i Vedal

Composite material, Building, Sky, Line

Første møte med Vedal var på BM-dagen på NTNU i Trondheim høsten 2014. Det som særlig fanget Christian sin interesse ved Vedal, var størrelsen, organiseringen og de store og spennende prosjektene vi gjennomfører. Syv år etter første møte er Christian HMS-leder for hele Vedal-konsernet.

HMS-leder for Vedal-konsernet

Hard hat, High-visibility clothing, Helmet, Workwear, Smile, Sleeve, Building, Tradesman, Engineer

Vårt mål er null arbeidsulykker.

I Vedal har vi et overordnet mål om å bli den fremste aktøren i bransjen på sikkerhet. Vårt viktigste mål er null skader på mennesker, omgivelser og miljø. Vi er kompromissløse innen HMS-arbeid.

Sikkerhet

I strategien Vedal 2025 er sikkerhet et av seks strategiske satsningsområder i tiden som kommer. Med det videreføres sikkerhet som et av de viktigste fokusområdene i selskapet.

For å nærme oss null-visjonen er det viktig å tydeliggjøre HMS-ansvaret ute i prosjektene. Alle må fylle sine roller for at måloppnåelsen skal være mulig.

Sikkerhet i Vedal

Første møte med Vedal var på BM-dagen på NTNU i Trondheim høsten 2014. Det som særlig fanget Christian sin interesse ved Vedal, var størrelsen, organiseringen og de store og spennende prosjektene vi gjennomfører. Syv år etter første møte er Christian HMS-leder for hele Vedal-konsernet.

HMS-leder for Vedal-konsernet

Fremtidsrettede løsninger.

Vedal skal tilby bransjeledende miljøkompetanse. Vi skal ha miljø og bærekraft som en integrert del av vår kjernevirksomhet, vår forretningsmodell og vårt verdigrunnlag. Vi skal ha kvalifiserte og erfarne medarbeidere som kan tilby innovative, fremtidsrettede og kvalitetssikrede løsninger.

Miljø og bærekraft

Som en kompetansebedrift ønsker vi å være den fremste rådgiveren for våre kunder og samarbeidspartnere innen miljø og bærekraft. For oss i Vedal betyr dette at vi finner de gode, praktiske løsningene på miljøtiltak for det enkelte prosjektet.

Som ISO 14001-sertifisert selskap har vi definert et sett med miljøaspekter, som reflekterer områder hvor Vedal har størst påvirkningsmulighet. Sammen med våre medarbeideres erfaring og kompetanse, danner dette grunnlaget for å ta bærekraftige valg i tett samarbeid med våre kunder, i alle faser av byggeprosjekter.

Miljø og bærekraft i Vedal

Road surface, Urban design, Land lot, Residential area, Infrastructure, Thoroughfare, Asphalt, Neighbourhood, Building, Cityscape

Vedal Prosjekt og Clemenskvartalet i Bjørvika vinner Plast-cup for andre gang på rad. Konkurransen arrangeres av Grønt Punkt Norge og Norsk Gjenvinning, og vinneren er den som er best på håndtering av plastemballasje på byggeplasser i Norge.

Siden prosjektstart i april 2021 har Vedal blant annet fraktet bort totalt 15 tonn plast, som har gått til materialgjenvinning.

Clemenskvartalet vinner miljøpris for andre gang

High-visibility clothing, Hard hat, Road surface, Public space, Workwear, Building, Sky, Asphalt, Community

The World Seafood Center på ca. 55 000 kvadratmeter vil ha de mest moderne løsningene for å dekke fremtidens behov for eksport av fersk, norsk sjømat til Europa og resten av verdensmarkedet.

Prosjektet gjennomføres med en ambisiøs miljøstrategi og Breeam-sertifisering. Man har hatt fokus på konkrete, miljøbesparende tiltak som blant annet har bidratt til redusert fotavtrykk, redusert avfall og arealbesparelser.

Verdens største kjølesenter for sjømat

Sky, Snow, Yellow, Freezing, Slope

Fremtidsrettede løsninger.

Vedal skal tilby bransjeledende miljøkompetanse. Vi skal ha miljø og bærekraft som en integrert del av vår kjernevirksomhet, vår forretningsmodell og vårt verdigrunnlag. Vi skal ha kvalifiserte og erfarne medarbeidere som kan tilby innovative, fremtidsrettede og kvalitetssikrede løsninger.

Miljø og bærekraft

Som en kompetansebedrift ønsker vi å være den fremste rådgiveren for våre kunder og samarbeidspartnere innen miljø og bærekraft. For oss i Vedal betyr dette at vi finner de gode, praktiske løsningene på miljøtiltak for det enkelte prosjektet.

Som ISO 14001-sertifisert selskap har vi definert et sett med miljøaspekter, som reflekterer områder hvor Vedal har størst påvirkningsmulighet. Sammen med våre medarbeideres erfaring og kompetanse, danner dette grunnlaget for å ta bærekraftige valg i tett samarbeid med våre kunder, i alle faser av byggeprosjekter.

Miljø og bærekraft i Vedal

Vedal Prosjekt og Clemenskvartalet i Bjørvika vinner Plast-cup for andre gang på rad. Konkurransen arrangeres av Grønt Punkt Norge og Norsk Gjenvinning, og vinneren er den som er best på håndtering av plastemballasje på byggeplasser i Norge.

Siden prosjektstart i april 2021 har Vedal blant annet fraktet bort totalt 15 tonn plast, som har gått til materialgjenvinning.

Clemenskvartalet vinner miljøpris for andre året på rad

Sjømatlageret på ca. 55 000 kvadratmeter vil ha de mest moderne løsningene for å dekke fremtidens behov for eksport av fersk, norsk sjømat til Europa og resten av verdensmarkedet.

Prosjektet gjennomføres med en ambisiøs miljøstrategi og Breeam-sertifisering. Man har hatt fokus på konkrete, miljøbesparende tiltak som blant annet har bidratt til redusert fotavtrykk, redusert avfall og arealbesparelser.

Verdens største kjølesenter for sjømat – The World Seafood Center

Vedal skal være bransjeledende innen kvalitetsstyring.

Vi leverer prosjekter av høy kvalitet som lønner seg for alle. Dette gjenspeiles i hele virksomheten, hvilke prosjekter vi jobber med og hvordan vi ønsker å fremstå. Kvalitet skal gjennomsyre alt vi gjør, i alle ledd.

Kvalitet og forbedring

For oss i Vedal betyr bransjeledende kvalitetsstyring flere ting. Både, at vi har en godt utviklet virksomhetsstyring og internkontroll, men også at våre leveranser lever opp til våre kunders, samarbeidspartneres, og sluttbrukeres forventninger, sier Frida Douglass Hylin, leder støttefunksjoner i Vedal.

Kvalitet og forbedring i Vedal

Urban design, Plant, Sky, Building, Cloud, Property, Window, Architecture, Lighting, Condominium

Åpenhetsloven trådte i kraft fra 1. juli 2022. Loven skal sikre anstendige arbeidsvilkår i hele verdikjeden.

Vedals visjon er å være best i Norge på utvikling, planlegging og gjennomføring av eiendoms- og byggeprosjekter. Derfor er vi opptatt av å holde en høy etisk standard. Dette betyr at vi skal ta ansvar for våre omgivelser, utøve vår virksomhet på en måte som er mest mulig skånsom for miljøet, som respekterer menneskerettighetene, og som motarbeider enhver form for korrupsjon.

Åpenhetsloven

Interior design, Window, Building, Branch, Textile, Lighting, Twig, Plant, Wall, Wood

Vedal skal være bransjeledende innen kvalitetsstyring.

Vi leverer prosjekter av høy kvalitet som lønner seg for alle. Dette gjenspeiles i hele virksomheten, hvilke prosjekter vi jobber med og hvordan vi ønsker å fremstå. Kvalitet skal gjennomsyre alt vi gjør, i alle ledd. 

Kvalitet og forbedring

For oss i Vedal betyr bransjeledende kvalitetsstyring flere ting. Både, at vi har en godt utviklet virksomhetsstyring og internkontroll, men også at våre leveranser lever opp til våre kunders, samarbeidspartneres, og sluttbrukeres forventninger, sier Frida Douglass Hylin, leder støttefunksjoner i Vedal

Kvalitet og forbedring i Vedal

Åpenhetsloven trådte i kraft fra 1. juli 2022. Loven skal sikre anstendige arbeidsvilkår i hele verdikjeden.

Vedals visjon er å være best i Norge på utvikling, planlegging og gjennomføring av eiendoms- og byggeprosjekter. Derfor er vi opptatt av å holde en høy etisk standard. Dette betyr at vi skal ta ansvar for våre omgivelser, utøve vår virksomhet på en måte som er mest mulig skånsom for miljøet, som respekterer menneskerettighetene, og som motarbeider enhver form for korrupsjon.

Åpenhetsloven

I Vedal bygger vi tillit gjennom integritet og ved å levere kvalitet. Høy kompetanse og en kundeorientert innstilling kjennetegner våre medarbeidere, som er og blir Vedals viktigste ressurs. Vi er en ansvarsbevisst og tilpasningsdyktig totalleverandør som dyrker tverrfaglig samspill, fra utvikling til ferdigstillelse. Sammen utgjør vi et lag som jobber mot et felles mål om å skape verdi for kunder, samarbeidspartnere og brukere.

Dette er Vedalmodellen. Den har brakt oss dit vi er i dag, og gir oss trygghet i en tid med usikkerhet og uforutsigbarhet. Det spennende arbeidet med å iverksette «strategi Vedal 2025» gjennom målsettinger og handlingsplaner er godt i gang, og vi ser allerede resultater av den omfattende jobben som legges ned. Hver dag.

Veien videre

Markedsforholdene og rammebetingelsene for vår bransje er under kontinuerlig endring. Dette gjør at vi må justere og tilpasse våre planer underveis, men påvirker ikke våre strategiske fokusområder. Utvikling av menneskene i Vedal er og vil være det aller viktigste.

Vedal har noen av de flinkeste og hyggeligste menneskene i bransjen, og det viktigste målet fremover er å beholde og videreutvikle disse. Det er gjennom de beste medarbeiderne, som får lov til å utvikle seg i et tverrfaglig miljø, vi skal fortsette å tilby unik kompetanse og være den beste partneren for våre samarbeidspartnere.

I Vedal bygger vi tillit gjennom integritet og ved å levere kvalitet. Høy kompetanse og en kundeorientert innstilling kjennetegner våre medarbeidere, som er og blir Vedals viktigste ressurs. Vi er en ansvarsbevisst og tilpasningsdyktig totalleverandør som dyrker tverrfaglig samspill, fra utvikling til ferdigstillelse. Sammen utgjør vi et lag som jobber mot et felles mål om å skape verdi for kunder, samarbeidspartnere og brukere.

Dette er Vedalmodellen. Den har brakt oss dit vi er i dag, og gir oss trygghet i en tid med usikkerhet og uforutsigbarhet. Det spennende arbeidet med å iverksette «strategi Vedal 2025» gjennom målsettinger og handlingsplaner er godt i gang, og vi ser allerede resultater av den omfattende jobben som legges ned. Hver dag. Markedsforholdene og rammebetingelsene for vår bransje er under kontinuerlig endring. Dette gjør at vi må justere og tilpasse våre planer underveis, men påvirker ikke våre strategiske fokusområder. Utvikling av menneskene i Vedal er og vil være det aller viktigste.

Vedal har noen av de flinkeste og hyggeligste menneskene i bransjen, og det viktigste målet fremover er å beholde og videreutvikle disse. Det er gjennom de beste medarbeiderne, som får lov til å utvikle seg i et tverrfaglig miljø, vi skal fortsette å tilby unik kompetanse og være den beste partneren for våre samarbeidspartnere.

Veien videre

2022 ble et godt år for Vedal-konsernet med en historisk høy topplinje drevet av et høyt aktivitetsnivå og god prosjektstyring i alle operative selskaper. Dette på tross av et år preget av stor volatilitet i råvarepriser, stigende renter og tiltakende markedsuro.

 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Vedal AS sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat og styret er godt fornøyd med selskapets utvikling.

Konsernregnskapet

2022 ble et godt år for Vedal-konsernet med en historisk høy topplinje drevet av et høyt aktivitetsnivå og god prosjektstyring i alle operative selskaper. Dette på tross av et år preget av stor volatilitet i råvarepriser, stigende renter og tiltakende markedsuro.

 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Vedal AS sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat og styret er godt fornøyd med selskapets utvikling.

Konsernregnskapet